Apollon och Asklepios

Apollon och Askleipos © Stig Blomberg, 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Kanske är detta ett av de mer sedda konstverken i Göteborg, med sin placering högt upp på Sahlgrenska Universitetssjukhusets stora fasad.

Konstverket är gjort i en kubistiskt inspirerad stil med motiv från den grekiska mytologin. De två figurerna föreställer guden Apollon och hans son Asklepios. Apollon, som i konstverket håller i en pilbåge, var enligt mytologin jägare, läkare och musiker.

Hans son Asklepios var läkekonstens gud och ses avbildad med den så kallade Eskulapstaven eller Asklepiosstaven, en stav med en orm ringlande runt sig. Staven har blivit en symbol för den internationella läkekonsten och medicinsk vetenskap.

I verkets komposition finns också ett ankare och tre trianglar. Ankaret är en symbol för hoppet och de tre trianglarna symboliserar sjukvård, forskning och utbildning.

Bakom Apollon sitter en rostfärgad cirkel som står i effektiv kontrast till den ärgade kopparen. Kanske är det solen vi ser? Med sin avvikande färg och form blir cirkeln viktig som sammanhållande element i verkets komposition.

Konstverket har också med tiden anpassat sig färgmässigt till de omgivande byggnaderna med sina lika ärggröna koppartak.

Konstverket donerades till sjukhuset och invigdes 21 april 1959.

Konstnären Stig Blomberg levde 1901-1970 och utbildade sig vid Konsthögskolan i Stockholm. Han har gjort många offentliga konstverk runtom i landet. I Göteborg har han förutom Apollon och Asklepios även utfört Tampande pojkar och Bollspelande flickor vid Slottsskogsvallen.

Tampande pojkar

"Tampande pojkar", © Stig Blomberg. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
"Tampande pojkar", © Stig Blomberg. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Skulpturen föreställer två unga friska pojkar i en brottningslek. I tiden efter andra världskriget fanns en tro på en bättre värld och en framtidsoptimism hos många människor. I ett flertal av de konstverk som skapades under denna tid avbildades just barn och ungdomar som fick symbolisera hopp om framtiden och för kommande generationer.

Utöver denna symbolik lyfts också betydelsen av en sund livsstil, lek och idrott fram.

Skulpturen köptes in för att placeras vid den dåvarande entrén till Slottsskogsvallen och skulle motivmässigt knyta an till idrott.

Att just pojkarna ägnar sig åt brottning medan flickorna i skulpturen bredvid ägnar sig åt att spela boll får kanske ses som en tidsmässig stereotyp.

Konstnären Stig Blomberg levde 1901-1970 och utbildade sig vid Konsthögskolan i Stockholm. Han har gjort många offentliga konstverk runtom i landet. I Göteborg har han förutom dessa skulpturer  även utfört den tolv meter höga skulpturen ”Apollon och Asklepios” från 1959 som pryder fasaden på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Verket Bollspelande flickoroch ”Tampande pojkar” är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Bollspelande flickor

"Bollspelande flickor", © Stig Blomberg. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
"Bollspelande flickor", © Stig Blomberg. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Här skildras två unga flickor inbegripna i en lek med en boll. I tiden efter andra världskriget fanns en tro på en bättre värld och en framtidsoptimism hos många människor. I ett flertal av de konstverk som skapades under denna tid avbildades just barn och ungdomar som fick symbolisera hopp om framtiden och för kommande generationer.

Utöver denna symbolik lyfts också betydelsen av en sund livsstil, lek och idrott fram.

Skulpturen köptes in för att placeras vid den dåvarande entrén till Slottsskogsvallen och skulle motivmässigt knyta an till idrott.

Att just flickorna ägnar sig åt bollspel medan pojkarna i skulpturen bredvid ägnar sig åt brottningsövningar får kanske ses som en tidsmässig stereotyp.

Konstnären Stig Blomberg levde 1901-1970 och utbildade sig vid Konsthögskolan i Stockholm. Han har gjort många offentliga konstverk runtom i landet. I Göteborg har han förutom dessa skulpturer  även utfört den tolv meter höga skulpturen ”Apollon och Asklepios” från 1959 som pryder fasaden på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Verket Bollspelande flickoroch ”Tampande pojkar” är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.