Tampande pojkar

"Tampande pojkar", © Stig Blomberg. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
"Tampande pojkar", © Stig Blomberg. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Skulpturen föreställer två unga friska pojkar i en brottningslek. I tiden efter andra världskriget fanns en tro på en bättre värld och en framtidsoptimism hos många människor. I ett flertal av de konstverk som skapades under denna tid avbildades just barn och ungdomar som fick symbolisera hopp om framtiden och för kommande generationer.

Utöver denna symbolik lyfts också betydelsen av en sund livsstil, lek och idrott fram.

Skulpturen köptes in för att placeras vid den dåvarande entrén till Slottsskogsvallen och skulle motivmässigt knyta an till idrott.

Att just pojkarna ägnar sig åt brottning medan flickorna i skulpturen bredvid ägnar sig åt att spela boll får kanske ses som en tidsmässig stereotyp.

Konstnären Stig Blomberg levde 1901-1970 och utbildade sig vid Konsthögskolan i Stockholm. Han har gjort många offentliga konstverk runtom i landet. I Göteborg har han förutom dessa skulpturer  även utfört den tolv meter höga skulpturen ”Apollon och Asklepios” från 1959 som pryder fasaden på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Verket Bollspelande flickoroch ”Tampande pojkar” är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.