Folkvisan

Folkvisan © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

En ung man med huvudet lätt bakåtböjt och till synes helt inne i musiken han frammanar, står sedan 1946 på gräsmattan strax innanför Lisebergs huvudentré, spelande på sin fiol.

Skulpturen Folkvisan föreställer en mansfigur med sin vänstra hand höjd uppåt och med ett grepp runt fiolens hals. Instrumentets nederdel vilar mot axeln. Den högra armen i vinkel och i handen håller han en imaginär stråke. Mannens huvud är lätt bakåtlutat och ansiktsuttrycket speglar en glädje och inlevelse i de tänkta toner han spelar.

Konstverket skapades ursprungligen av Eric Grate 1937 och finns i två snarlika utföranden. Skillnaden mellan de två versionerna är att i den andra versionen är mannens bägge armar är uppsträckta i luften. Avgjutningar av den andra versionen finns bland annat i Borås och Bromma.

Eric Grate verkade till en början i en figurativ tradition och i Göteborg finns förutom Folkvisan även Våren och Sommaren (Ung man) i den kategorin. Senare i sin karriär arbetade Grate alltmer abstrakt och hans Snäckfågel från 1967 är en god representant för detta uttryck.

Eric Grate levde mellan 1896 – 1983. Han studerade på Konsthögskolan i Stockholm 1917-1921 och gjorde senare studieresor till Tyskland, Grekland och Italien. Han bodde och verkade i Paris under nästan tio år, i en tid när flera stora svenska konstnärer som Isaac Grünewald, Nils Dardel, Sigrid Hjertén, Otte Sköld vistades där. Under 1940-talet var han professor vid Konstakademin i Stockholm.

Han är rikt representerad i hela landet med sina skulpturer. I Solna finns sedan 1993 Eric Grates park, en skulpturpark till minne av konstnären.

Skulpturen är beställd och bekostad av Liseberg AB.

Snäckfågel

"Snäckfågel", © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Snäckfågel", © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Skulpturens abstrakta fågelform har en tydlig riktning uppåt och de ännu inte utvecklade vingarna ser ut att när som helst kunna fällas ut så att fågeln kan lätta mot skyn.

Skulpturen skapades under tidigt 1960-tal och kom på plats 1967. Vid denna tid hade konstnärens uttryck förändrats mot ett allt mer abstrakt skulpterande som troligen stämde mer överens  tidens idéer och strömningar inom konsten. Symboliskt kan verket möjligen berätta om detta, att som konstnär lämna ett invant formspråk för ett nytt och de utmaningar och möjligheter detta medför.

Snäckfågel gjordes i flera exemplar och finns bland annat i Eslöv och Sundsvall.

Konstnären Eric Grate

Eric Grate levde mellan 1896–1983 och var utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han var professor vid Konstakademien, ledamot vid Statens konstråd och ledamot vid Thielska galleriets styrelse.

Under sin ungdom gjorde Eric Grate studieresor till Tyskland, Italien och Grekland och bodde i Paris under åren 1924–1933. Mötet med den grekiska skulpturkonsten har han själv beskrivit som en avgörande händelse för sitt skapande:

”Jag var tvungen att […] ompröva hela min inställning. Jag tror att det betydde ett reningsbad, ett klarläggande av de nödvändiga startpunkterna”.

Eric Grate har skapat flera andra offentliga konstverk i Göteborg: Bergslagsurnan, Sommaren (Ung man) och Våren.

Verket Snäckfågel är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Bergslags­urnan

"Bergslagsurnan" © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

På Allmänna vägen mitt emot Karl-Johanskyrkan skapades omkring år 1920 en lek- och viloplats åt stadens invånare. Ett par år senare kompletterades platsen med denna urna i gjutjärn, gjuten 1921.

Bergslagsurnan, som är utförd av konstnären Eric Grate, gjöts på det anrika gjuteriet Näfveqvarns Bruk som startade redan 1623, då beläget vid Bråviken, mellan Nyköping och Norrköping.

Urnan är formgiven i en klassicistisk stil och pryds av en treradig relief. Där beskrivs processen med järngjutning i ett historiskt perspektiv. Vi ser arbetare mana på en häst med en fullastad kärra. På andra raden syns arbetare bereda och lasta in bränsle i ugnen och motivet i raden längst ner beskriver arbetet i gruvan med att bryta järnmalmen.

Näfveqvarns Bruk

I början av 1900-talet började Näfveqvarns Bruk samarbeta allt mer dåtidens etablerade konstnärer och formgivare och fick på detta sätt ett uppsving för sina produkter och blev också internationellt kända efter att ha presenterat dessa på bland annat på Jubileumsutställningen 1923, i Göteborg, Världsutställningen i Paris, 1925 och konstindustriutställningen i New York, 1927.

Bergslagsurnan, Lejonbrunnen och Vattenlek är tre produkter från Näfveqvarns Bruk som alla köpts in till Göteborgs Stad i början av seklet. Dessa ”produkter” håller sig formmässigt någonstans mitt i mellan konst och konsthantverk.

År 2004 fick urnan en välbehövlig renovering och sattes åter upp vid John E Olsons plats i Majorna. Ytterligare ett exemplar av urnan finns på Göteborgs konstmuseum.

Bergslagsurnan är bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Konstnären Eric Grate

Eric Grate levde mellan 1896–1983 och var utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han var professor vid Konstakademien, ledamot vid Statens konstråd och ledamot vid Thielska galleriets styrelse.

Under sin ungdom gjorde Eric Grate studieresor till Tyskland, Italien och Grekland och bodde i Paris under åren 1924–1933. Mötet med den grekiska skulpturkonsten har han själv beskrivit som en avgörande händelse för sitt skapande:

”Jag var tvungen att […] ompröva hela min inställning. Jag tror att det betydde ett reningsbad, ett klarläggande av de nödvändiga startpunkterna”.

Eric Grate har skapat flera andra offentliga konstverk i Göteborg, till exempel Sommaren (Ung man) och Snäckfågel.

Våren

© Eric Grate/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Halvt skymd under en björk står en skulptur, föreställande en ung kvinna, som symbol för våren.

Konstverket från 1950 är i viss mån typiskt för sin tid då unga och ofta nakna kvinnogestalter var ett populärt motiv hos många konstnärer. Här är verket döpt till ”Våren” och utifrån den titeln kan symboliken möjligen kopplas till ”växande”, ”ungdom” och ”framtidshopp”. En symbolik som låg nära till hands under tiden efter Andra världskriget.

Skulpturen tillkom under en period när bostadsbyggandet var stort i Göteborg och då bland annat flera nya torg och öppna samlingsytor tillkom. Man ansåg att dessa platser behövde intressanta konstnärliga inslag och i samverkan med de olika bostadsbolagen placerades ett flertal konstverk runt om i Göteborg. Just den här skulpturen köptes in tillsammans med en annan skulptur av samma konstnär, med namnet Sommaren (Ung man), som är placerad på andra sidan staden i Bräcke.

Ytterligare ett exemplar av Våren finns i Museiparken i Alingsås.

Konstnären Eric Grate

Eric Grate levde mellan 1896–1983 och var utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han var professor vid Konstakademien, ledamot vid Statens konstråd och ledamot vid Thielska galleriets styrelse.

Under sin ungdom gjorde Eric Grate studieresor till Tyskland, Italien och Grekland och bodde i Paris under åren 1924–1933. Mötet med den grekiska skulpturkonsten har han själv beskrivit som en avgörande händelse för sitt skapande:

”Jag var tvungen att […] ompröva hela min inställning. Jag tror att det betydde ett reningsbad, ett klarläggande av de nödvändiga startpunkterna”.

Eric Grate har skapat flera andra offentliga konstverk i Göteborg: Bergslagsurnan, Sommaren (Ung man) och Snäckfågel.

Verket Våren är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

Sommaren (Ung man)

"Sommaren", © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Sommaren", © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På en långsmal gräsmatta mellan husen i ett bostadsområde i Bräcke står Sommaren (Ung man).

Den drygt två meter hög granitskulpturen föreställer en man som promenerar över gräset. Han står på en sockel som i sig är drygt en meter hög.

Skulpturen tillkom under en period när bostadsbyggandet var stort i Göteborg och då bland annat flera nya torg och öppna samlingsytor byggdes. Man ansåg att dessa platser behövde intressanta konstnärliga inslag och i samverkan med de olika bostadsbolagen placerades ett flertal konstverk runt om i Göteborg. Just den här skulpturen köptes in tillsammans med en annan skulptur av samma konstnär, med namnet Våren, som står på andra sidan staden i Vidkärr.

Under 2004 utsattes skulpturen för vandalisering och togs ner för reparation. Efter sex år var den återställd och sattes tillbaka på sin plats på Utmarksgatan.

Konstnären Eric Grate

Eric Grate levde mellan 1896–1983 och var utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han var professor vid Konstakademien, ledamot vid Statens konstråd och ledamot vid Thielska galleriets styrelse.

Under sin ungdom gjorde Eric Grate studieresor till Tyskland, Italien och Grekland och bodde i Paris under åren 1924–1933. Mötet med den grekiska skulpturkonsten har han själv beskrivit som en avgörande händelse för sitt skapande:

”Jag var tvungen att […] ompröva hela min inställning. Jag tror att det betydde ett reningsbad, ett klarläggande av de nödvändiga startpunkterna”.

Eric Grate har skapat flera andra offentliga konstverk i Göteborg: Bergslagsurnan, Snäckfågel och Våren.

Verket Sommaren (Ung man) är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.