Sommaren (Ung man)

"Sommaren", © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Sommaren", © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På en långsmal gräsmatta mellan husen i ett bostadsområde i Bräcke står Sommaren (Ung man).

Den drygt två meter hög granitskulpturen föreställer en man som promenerar över gräset. Han står på en sockel som i sig är drygt en meter hög.

Skulpturen tillkom under en period när bostadsbyggandet var stort i Göteborg och då bland annat flera nya torg och öppna samlingsytor byggdes. Man ansåg att dessa platser behövde intressanta konstnärliga inslag och i samverkan med de olika bostadsbolagen placerades ett flertal konstverk runt om i Göteborg. Just den här skulpturen köptes in tillsammans med en annan skulptur av samma konstnär, med namnet Våren, som står på andra sidan staden i Vidkärr.

Under 2004 utsattes skulpturen för vandalisering och togs ner för reparation. Efter sex år var den återställd och sattes tillbaka på sin plats på Utmarksgatan.

Konstnären Eric Grate

Eric Grate levde mellan 1896–1983 och var utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han var professor vid Konstakademien, ledamot vid Statens konstråd och ledamot vid Thielska galleriets styrelse.

Under sin ungdom gjorde Eric Grate studieresor till Tyskland, Italien och Grekland och bodde i Paris under åren 1924–1933. Mötet med den grekiska skulpturkonsten har han själv beskrivit som en avgörande händelse för sitt skapande:

”Jag var tvungen att […] ompröva hela min inställning. Jag tror att det betydde ett reningsbad, ett klarläggande av de nödvändiga startpunkterna”.

Eric Grate har skapat flera andra offentliga konstverk i Göteborg: Bergslagsurnan, Snäckfågel och Våren.

Verket Sommaren (Ung man) är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.