Folkvisan

Folkvisan © Eric Grate/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

En ung man med huvudet lätt bakåtböjt och till synes helt inne i musiken han frammanar, står sedan 1946 på gräsmattan strax innanför Lisebergs huvudentré, spelande på sin fiol.

Skulpturen Folkvisan föreställer en mansfigur med sin vänstra hand höjd uppåt och med ett grepp runt fiolens hals. Instrumentets nederdel vilar mot axeln. Den högra armen i vinkel och i handen håller han en imaginär stråke. Mannens huvud är lätt bakåtlutat och ansiktsuttrycket speglar en glädje och inlevelse i de tänkta toner han spelar.

Konstverket skapades ursprungligen av Eric Grate 1937 och finns i två snarlika utföranden. Skillnaden mellan de två versionerna är att i den andra versionen är mannens bägge armar är uppsträckta i luften. Avgjutningar av den andra versionen finns bland annat i Borås och Bromma.

Eric Grate verkade till en början i en figurativ tradition och i Göteborg finns förutom Folkvisan även Våren och Sommaren (Ung man) i den kategorin. Senare i sin karriär arbetade Grate alltmer abstrakt och hans Snäckfågel från 1967 är en god representant för detta uttryck.

Eric Grate levde mellan 1896 – 1983. Han studerade på Konsthögskolan i Stockholm 1917-1921 och gjorde senare studieresor till Tyskland, Grekland och Italien. Han bodde och verkade i Paris under nästan tio år, i en tid när flera stora svenska konstnärer som Isaac Grünewald, Nils Dardel, Sigrid Hjertén, Otte Sköld vistades där. Under 1940-talet var han professor vid Konstakademin i Stockholm.

Han är rikt representerad i hela landet med sina skulpturer. I Solna finns sedan 1993 Eric Grates park, en skulpturpark till minne av konstnären.

Skulpturen är beställd och bekostad av Liseberg AB.