Entrésymboler – Båtar

© Bengt Lundin/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

På väggen vid tre entréer på Skolspåret sitter lika många mindre gjutna reliefer, alla med båtmotiv.

Konstnären Bengt Lundin arbetade återkommande med båtmotiv och framförallt hans karaktäristiska ”bulliga” båtar i trä känns igen av många. Här ser vi tre olika slags båtar. Den första förställer en trubbnosig bogserbåt som stävar fram i vågorna. Den andra beskriver en likartat båttyp, fast här ser man hela skrovet och den stora propellern i ett underifrånperspektiv. Den tredje reliefen sticker ut med sitt annorlunda utseende. Här associerar man möjligen istället till en hjulångare eller någon slags husbåt.

Konst i Hjällbo

Bostadsområdet Hjällbo började byggas 1965 och stod färdigt 1969. Området var en del i det omfattande Miljonprogrammet (1965-74) som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Man ville bygga en miljon nya bostäder för att råda bot på den stora bostadsbristen, framförallt i storstadsområdena, dit många människor flyttade för arbete eller studier. Byggandet finansierades genom förmånliga statliga lån.

Hjällbo var ett av de tidigaste områdena i Göteborg som började byggas och under denna tid fanns konsten med som ett naturligt inslag i bostadsbyggandet. För att få in konsten i ett tidigt skede anlitades ett antal konstnärer, som blev anställda av det kommunala bostadsbolaget med månadslön under den tid projektet pågick. Flera av dessa konstnärer kom även senare att arbeta med konstgestaltningarna i Gårdsten, som också byggdes under Miljonprogrammet.

Pergola och entréer

I Hjällbo kom man fram till att konsten skulle ta plats längs den långa pergolan vid Skolspåret samt som entrégestaltningar. Gestaltningarna längs pergolan gjordes alla i betong och entréerna smyckades med gjutna reliefer, svetsade järnkonstruktioner och utskurna motiv i järnplåtar. En sammanhängande tematik för konsten var ”kommunikation”.

Konstnären Bengt Lundin föddes 1924 i Trollhättan och avled 2005. Efter utbildningen på Valands konstskola arbetade han som målare, tecknare och skulptör. Han är representerad på Göteborgs konstmuseum och Moderna museet.

Andra verk i Göteborg av Bengt Lundin är Betongreliefer i Gårdsten samt Klätterbåt på Eriksberg.

Tecken

© Bengt Lundin/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Tolv betongstycken bildar en abstrakt komposition på en gavelvägg. Verkets yta med ingjutna synliga småstenar samspelar med väggen bakom.

Tematiken går igen från Bengt Lundins andra konstverk i samma område. Vi ser en lek med positiva och negativa former som pusslats samman till en helhet.

Många av konstverken i Gårdsten har abstrakta motiv där formerna som bildas mellan verkets olika delar spelar en lika viktig roll som själva verket. Dessa tomrum benämns ofta inom konsten som ”mellanrumsformer” eller ”positiva” och ”negativa” former.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Betonggjutningen gjordes av konstnärerna själva i en lokal som Göteborgs Stads Bostads AB ställt till förfogande i området. Man blandade så kallad dansk sjösten i betongen för att skapa en ytstruktur som var mer ”levande” än den rena betongen.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Lundin föddes 1924 i Trollhättan och avled 2005. Efter utbildningen på Valands konstskola arbetade han som målare, tecknare och skulptör. Som skulptör blev han känd för sina personligt utformade bulliga träbåtar, varav Klätterbåt från 1995 finns på Eriksberg i Göteborg. Han är representerad på Göteborgs konstmuseum och Moderna museet.

Andra verk i Göteborg av Bengt Lundin är  Betongreliefer i Gårdsten samt Klätterbåt på Eriksberg.

Betongreliefer

Reliefer © Bengt Lundin/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Sex betongreliefer pryder väggytorna i den arkadliknande passagen in till Kastanjgården.

Bengt Lundins reliefer har titlarna Pussel, Korsningar, Karljohan, Stenfrukt, Hjärtrum I och Hjärtrum II. Relieferna är skapade i en formmässig lek med positiva och negativa former där mellanrummen spelar en viktig roll. I reliefen Karljohan ser man som exempel en tydlig svampform framträda, genom att svampens hatt formas negativt av de omgivande betongdelarna, medan svampens fot är återgiven med en tredimensionell form i betong.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Betonggjutningen gjordes av konstnärerna själva i en lokal som Göteborgs Stads Bostads AB ställt till förfogande i området. Man blandade så kallad dansk sjösten i betongen för att skapa en ytstruktur som var mer ”levande” än den rena betongen.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bengt Lundin föddes 1924 i Trollhättan och avled 2005. Efter utbildningen på Valands konstskola arbetade han som målare, tecknare och skulptör. Som skulptör blev han känd för sina personligt utformade bulliga träbåtar, varav Klätterbåt från 1995 finns på Eriksberg i Göteborg. Han är representerad på Göteborgs konstmuseum och Moderna museet.

Klätterbåt

Klätterbåt © Bengt Lundin/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Klätterbåt © Bengt Lundin/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Konstnären Bengt Lundin (1924-2005) har gjort sig känd för sina skulpturala modeller av båtar.

Den här är placerad längs hamnpromenaden vid Dockepiren, Eriksberg och är en lekskulptur.