Växtkraft

© Bror Persson 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Med åren har Bror Perssons “Växtkraft” nästan helt integrerats med den övriga växtligheten i rabatten där den är placerad. 

Det är några udda “växter” som skjuter upp ur jorden. Fast med den patina i form av alger, damm och annat som fastnat i ytan genom åren börjar betongen alltmer att likna något som naturligt växer på platsen. Skulpturen blir på så sätt en självklar del av sin plats.

Skulpturen finns i två versioner i Gårdsten, varav detta exemplar är den tidigaste varianten. Den andra versionen av Växtkraft står vid Aspgården och kom på plats 1972.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bror Person levde 1923 – 1996 och föddes i Ljusnarsbergs socken i Västmanland. Han studerade vid Valands konstskola 1947-51 där han hade Endre Nemes som lärare. Som verksam konstnär arbetade han med grafik, måleri och skulptur. Han finns representerad vid bland annat Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.