Två blad

Två blad © Bertil Malmstedt/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Vid en första anblick tänker man kanske på verkets titel och undrar var “bladen” är? 

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet. Två blad är ett av de konstverken.

Många av konstnärerna som gjorde konstverken arbetade med abstrakta motiv och ofta spelade mellanrumsformerna en lika viktig roll som själva verkets form. Så är det också i Malmstedts verk där plåtdelarna i sig inte ser ut som blad. Här dyker istället bladens former upp utanför och mellan verkets delar. Det benämns ofta inom konstvärlden som ”mellanrumsformer” eller ”positiva” och ”negativa” former.

Malmstedt har gjort två till verk i samma område. Bladformer är snarlikt Två blad och finns på Akaciagården. Det andra verket heter Duo och står på samma gård.

Konst i Gårdsten

När de drygt tjugo konstverken i Gårdsten blev till delade nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Bertil Malmstedt föddes 1926 i Jönköpings län. Han är verksam som målare, tecknare, grafiker och skulptör. Han är utbildad Slöjdföreningens skola i Göteborg och vid Valands konstskola i Göteborg 1951-55, där han hade Nils Wedel och Endre Nemes som lärare.