Till minnet av en älv

Till minnet av en älv © Anja Örn/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Bara ett stenkast från Göta Älv står fem böljande forsar gjutna i aluminium, forsar som inte längre finns. Människans ansvar gentemot naturen och vems blick på den som blir till vårt gemensamma minne är centrala frågor i Anja Örns konstverk Till minnet av en älv.

Verket består av fem aluminiumskulpturer och ett tolv minuter långt videoverk, och är skapat av den Luleåbaserade konstnären Anja Örn. Det visades första gången på Luleåbiennalen 2018. I juni 2020 installerades verket på Monsungatan i Västra Eriksberg.

Imaginära forsar

Till minnet av en älv undersöker frågor om människans påverkan på naturen. Från början var det Luleälven som konstnären undersökte och dokumenterade, en älv som genererar en stor del av landets elproduktion. Sedan början av 1900-talet har stora delar av älven byggts bort och byggts om, till dammar och vattenmagasin. Gränsen mellan landskap och industri blir alltmer upplöst.

Konstnären Anja Örn har berättat att det väckte frågor om hur det känns att tysta en älv, vilket resulterade i de fem skulpturerna. De föreställer imaginära forsar, så som de kan ha sett ut i den älv som en gång varit; virvlande, starka och böljande.

Videoverket undersöker istället älvens historieskrivning och hur vårt gemensamma minne och bild av naturen formas. Under förra sekelskiftet var det populärt bland konstnärer att åka till norra Sverige och avbilda den mäktiga naturen, däribland forsar och vattenfall. Denna koloniala blick på älven finns idag bevarad på museer och i magasin. Videoverket finns på goteborgkonst.se/minnetavenalv. På Monsungatan finns också en skylt med en QR-kod som leder till verket.

Kommentar till platsen

I Göteborg är verket placerat bara ett stenkast från Göta Älv, i ett område som genomgått en stor stadsutvecklingsprocess, från industriområde till bostadsområde. Rester av varvsepoken syns här fortfarande, mest påtaglig den enorma Eriksbergskranen. Till minnet av en älv kan ses som en kommentar till det, och är en påminnelse om vårt ansvar i vår relation till naturen.

Konstnären Anja Örn bor i Luleå. Hennes konst behandlar ofta frågor om skärningspunkter i miljöer, som landskap och industri eller stad och natur. Hon har gjort flera offentliga verk i Sverige, bland annat i Luleå, Piteå och Haparanda.

Konstverket Till minnet av en älv är beställt av Byggherrekonsortiet Västra Eriksberg.