thinking thinking dot dot dot

© Ilja Karilampi ”thinking thinking dot dot dot”, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Pulserande neonsymboler i ett kvällsmörkt bostadsområde i Rannebergen. Är det en bar eller kanske en nattklubb? De blinkande orden Åter och Vinn avslöjar byggnadens verkliga funktion.

I dagsljus är det en ganska vanlig byggnad, en gammal panncentral som gjorts om till en egen återvinningscentral för hyresgästerna. När skymningen faller tar verket och dess ljuskodade budskap över.

Huset valdes ut som en av de platser som Bostadsbolaget upplåter för offentlig konst, enligt enprocentregeln. Den säger att en procent av kostnaderna i alla statliga eller kommunala stadsutvecklingsprojekt ska avsättas för konst.
Tillsammans med Göteborgs Stads konstenhet, Göteborg Konst, formulerades ramarna.

Den konstnärliga gestaltningen skulle kunna upplevas på håll, ge en upplevelse och på ett intresseväckande sätt tolka byggnadens funktion. Uppdraget gick till den Göteborgsbaserade konstnären Ilja Karilampi. När den nya återvinningsstationen Fjälltippen invigdes hösten 2018 var den klädd i verket thinking thinking dot dot dot.

Las Vegas-känsla

Tre av byggnadens sidor har budskap och symboler av neonslingor. På den övre kortsidan finns en vit blomform. På framsidan syns två streckade linjer, orden vip och åter tillsammans med en vit krumelur som skulle kunna tolkas som en signatur eller en tag. Runt hörnet står ordet vinn i gult neonljus. Åter och vinn tänds och släcks enligt en återkommande intervall.

”Jag ville punktmarkera den här delen av området, göra huset modernt med lite Las Vegas-känsla. Det blir filmiskt, något pågående”, sa konstnären i sitt invigningstal. Där beskrev han också hur speciellt det kändes att få skapa något bestående i sin egen hemstad.

Ilja Karilampi är född 1983 och är verksam i Göteborg, Stockholm och Berlin. Han hämtar ofta inspiration från samtida populärkultur och använder symboler från musikkultur, grafisk design, humor och berättelser i sin konst. Ilja är utbildad på Städelschule i Frankfurt am Main och på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hans konst har vistats i en rad separat- och grupputställningar. 2017 gjorde han en offentlig utsmyckning på KTH och Karolinska i Flemingsberg.

Läs mer: ”Ilja Karilampi tecknar i neonljus på återvinningscentral i Rannebergen”.