Tempel för tvivel och hopp

© Kent Karlsson/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

En transparent kyrkoliknande byggnad flyter på vattnet i hamnbassängen. Är det en hägring?

Kent Karlssons tempel väcker nog förundran hos den som ser det för första gången. Verket är utfört i så kallad sträckmetall och är genomsiktligt. Det framstår därmed också som något svävande lätt och illusoriskt. Dessutom skapar metallnätets mönster en moiré-effekt, vilket innebär att när två likartade mönster läggs ovanpå varandra med en viss skillnad i vinklingen, uppstår ett nytt mönster där överlappande delar förstärks. Om man betraktar templet medan man själv eller verket rör sig ser man hur denna effekt blir tydlig.

Verket är flytande och förankrat i botten i ena ändan och därför kan det röra sig över vattnet inom en begränsad radie.

När verket först placerades stod det lite längre ut mot hamnkanalen, men efter en rejält blåsig dag i januari 2012 slet sig ”kyrkan”. Som tur var klarade den sig oskadd. Därefter flyttades den längre in i hamnbassängen där den står mer skyddad mot väder och vind.

Uppmärksammade kyrkoskulpturer

Konstnären Kent Karlsson är grafiker, målare och skulptör och föddes 1945 i Göteborg. Han är utbildad på Konstindustriskolan (nuvarande HDK) Konsthögskolan Valand i Göteborg samt vid Konsthögskolan, Stockholm. Under 90-talet var han verksam som professor i måleri på Konsthögskolan Valand.

Kent Karlssons skulpturer och objekt har ofta en poetisk och mångtydig underton. Hans ”kyrkoskulpturer” i spegelglas där den omgivande naturen återspeglas har väckt mycket uppmärksamhet. Hans tempel i sträckmetall finns också på fler platser i Sverige.

Konstverket är beställt och finansierat av Älvstranden Utveckling AB.