Kultur och Natur

© Sara Nilsson/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

I Lorensbergsparken, alldeles runt hörnet från Kungsportsavenyn, berättar tre personligheter gjutna i aluminium om parkens historia.

Skulpturerna kom på plats 2018 efter att parken rustats upp med nya grusvägar, planteringar och sittbänkar. Utgångspunkten för parkens konst var att den skulle tillföra fantasi och lekfullhet. Efter en tävling gick uppdraget till konstnären Sara Nilsson, som tidigare gjort sig känd för sina trådsmala målade figurer i papier maché. Även här har hon skapat spensliga gestalter.

Genom sina tre berättare vill hon väcka besökarnas nyfikenhet, oavsett ålder – och samtidigt skildra platsens brokiga historia. Här har bland annat funnits tobaksplantage, tivoli, musikpaviljong och cirkus. Fortfarande idag finns här Lorensbergsteatern och Stadsbiblioteket.

Tre perspektiv

Går du in i parken från Avenyn möts du av kvinnan med blomsterplakat. Blomman liknar en tobaksplanta och hon står på en stubbe märkt med årtal som refererar till händelser i parken. 1764 avled tobaksfabrikören Andreas Damm. Han ägde då en 13,5 tunnland stor tobaksodling där Lorensbergsparken ligger idag. Ungefär 1825 omvandlades platsen till en park för allmänheten. 1916 stod Lorensbergsteatern färdig. 27 oktober 1963 spelade The Beatles på Lorensbergs cirkus på sin första utlandsturné.

På en geometrisk form står en kvinna med glasögon och väska i handen. Kanske är hon en ung student som passerar på väg till biblioteket? På sockeln finns också bland annat en uppslagen bok och en kaktus i kruka.

Den tredje skulpturen föreställer en man i frack och hög hatt på en svamp. Kanske en cirkusdirektör eller en teaterföreståndare?

Konstnären Sara Nilsson är född 1978 och utbildad på KV konstskola, Göteborgs konstskola och konstfack i Stockholm. Hon inledde sin bana med målningar inspirerade av 60- och 70-talsrörelser som gröna vågen, proggen, flower power och hippiekulturen. Senare blev hennes kännetecken minutiöst formade skulpturer av slätmålad papier maché.

Verket Kultur och Natur är finansierat genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Läs mer om verket på Göteborg Konst: Konstnären Sara Nilsson gestaltar Lorensbergsparken.