Hising Island

"Hising Island" © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013
"Hising Island" © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

Skulpturen gestaltar en stiliserad bild av ön Hisingen som reser sig ur havet. Kanske är det rent av öns födelse vi bevittnar?

På skulpturens ovanyta ser vi fossiler och spår efter de allra tidigaste organismerna i jordens utveckling. Man kan ana inlandsisens kraft och hur den pressar jord och sten uppåt som blir till berg och höjder.

Verket blev flyttat till sin nuvarande plats i Brämaregården 2009. Ursprungligen var det placerat på Wieselgrensplatsen, där det placerades 1985.

Skulptören Berit Lindfeldt föddes 1946 i Stockholm och är utbildad på Konstindustriskolan och Valands konstskola. Hon har varit gästlärare vid Högskolan för Design och Konst i Göteborg, Konsthögskolan Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå och har också varit projektledare i Statens konstråd från 1994. 1998 valdes hon in i Kungliga Akademien för de fria konsterna. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum. 2014 visades ”Tillvarons kant”, en stor separatutställning med Berit Lindfeldts konst, på Liljevalchs konsthall i Stockholm.

I Göteborg har hon förutom Hising Island också gjort skulpturen Boll  i Majorna och Knoppning/Frö utanför Karl-Johansskolan.

Verket Hising Island är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.