Språkträd i ett gyllene snitt

Goran Hassanpour och Fanny Zu Knyphausen, Meaning well by doing harm, 2019. Foto Jan Dahlqvist.

Nu har det nya konstverket Meaning well while doing harm av konstnärerna Goran Hassanpour och Fanny zu Knyphausen invigts. Vi har pratat med Goran Hassanpour om hans och Fanny zu Knyphausens tankar kring verket.

Den vita stålkonstruktionen på gräsmattan mellan Skottårsgatan och Julianska gatan i Kortedala syns på långt håll. Verket består av ett språkträd över alla levande och utdöda indoeuropeiska språk utstansade i en vitlackerad stålkonstruktion i spiralformat.

Ett språkträd över de indoeuropeiska språken, hur kommer det sig?

När jag fick reda på att svenska och mitt modersmål kurdiska kommer från samma rot i det indoeuropeiska språkträdet väcktes min fascination för språk och hur de hänger ihop. Trots att de två språken är så olika har de gemensam historia! Vi valde att i språkträdet även ha med de utdöda språken som funnits men försvunnit, så att det går att följa språkutvecklingen i verket.

Formen på verket är en välvd spiral som ovanifrån skildrar det gyllene snittet, en matematisk form för skönhet som utvecklades och hyllades under renässansen.

Konsten skulle representera det sköna under renässansen, och den västerländska konstidén är byggd på den här matematiska idén om harmoni. Nu kanske algoritmer och internet börjar omdefiniera konsten och kunskapen alltmer. Vi hittade språkträdet på internet, och i konstverket har vi cementerat det till fysisk skulptur. På ett mycket konkret sätt kopplas så kunskapen på Internet ihop med konsthistorien.

På nära håll upptäcker man att spiralen är konstruerad av dörrar som sitter fast i varandra.

Dörrarna har måtten av svenska standarddörrar som finns i nästan varje miljonprogramshem. Standard är också viktig i relation till språk, så där finns en koppling mellan dörrarna och språken. Dörrar kan öppnas välkomnande, men också stänga ute. Att kliva in genom en sådan standarddörr är att göra en slags svenskhet, man är med i samma massrörelse, och ens egna kropp befinner sig i direkt relation till de standardiserade måtten.

Titeln Meaning well while doing harm innehåller en konflikt mellan intention och resultat, det är lätt att mena gott men det blir ändå fel. Kan du säga något om valet av titeln?

Det är så lätt att lura sig själv. Man tror man gör gott, men så blir det inte alltid. Det finns inte ordning på det viset.


Konstverket har tillkommit genom enprocentregeln.