Open Call: Konstgestaltning i Norra Biskopsgården

Garagebyggnaden vid fastigheten Friskväderstorget

Tillsammans med Bostadsbolaget gör vi nu en upphandling av en konstgestaltning till en garagebyggnad vid fastigheten Friskväderstorget i Norra Biskopsgården. Konsten kan monteras på garagets fasad eller vara fristående, men relatera till garaget. Vidare ska konsten arbeta med ljus som grundförutsättning och kunna upplevas under dygnets alla timmar.

Nu tar vi emot intresseanmälningar för ett uppdrag som gäller en permanent konstgestaltning i Norra Biskopsgården. Upphandlingen genomförs som urvalsupphandling, vilket innebär att alla som uppfyller ska-kraven har rätt att lämna intresseanmälan. I samarbete med Bostadsbolaget kommer vi därefter att välja ut tre sökande som inbjuds att lämna anbud.

Observera att detta är en förkortad och förenklad version av ”Inbjudan till intresseanmälan Friskväderstorget”, se längst ner på sidan. Läs hela formuläret innan du gör en eventuell intresseanmälan.

Bakgrund

Bostadsbolaget arbetar med att öka känslan av trygghet och omsorg i boendemiljön för de boende i fastigheten Friskväderstorget 2–8 och i området generellt. Stor vikt läggs vid att de gemensamma ytorna. Konstsatsningen är en del i detta arbete.

Uppdraget

Uppdraget avser en permanent konstgestaltning som utgår från platsens villkor. Uppdraget omfattar hela eller delar av den utanpåliggande garagedelen på fastigheten Friskväderstorget och/eller i dess omedelbara närhet. Konsten kan monteras på garagets fasad, som är ca 68 m lång och 18 m bred, eller vara fristående men då relatera till garaget som byggnadskropp.

Konsten ska samtala med arkitekturen, framhäva byggnadens kvaliteter och bidra till en positiv uppfattning av byggnaden och området. Den ska ha kvalitéer som bidrar till att ge platsen en egen identitet och samtidigt upplevas som ett landmärke.

Konsten ska arbeta med ljus som grundförutsättning och kunna upplevas dygnets alla timmar.

Konsten ska vara utförd i hållbara och skötselvänliga material och anpassas till den miljö och de förutsättningar som finns på platsen. Aspekter som säkerhet tas i beaktande.

Uppdraget utförs i samråd med uppdragsgivaren Bostadsbolaget och Göteborg Konst.

Observera att skissförslag inte efterfrågas i intresseanmälan.

Krav för att lämna intresseanmälan

  • Konstnären ska ha dokumenterad avslutad högskoleutbildning om minst tre år inom bildkonst, konsthantverk, design, formgivning, arkitektur från svensk eller utländsk utbildningsinstitution, alternativt bedrivit dokumenterad konstnärlig verksamhet på avancerad nivå under minst fem år och kunna visa prov på konstprojekt, konstutställningar och/eller konstverk i offentlig miljö.
  • Konstnären ska under de tio senaste åren ha utfört minst tre konstnärliga projekt/uppdrag, vilket ska styrkas med referensuppdrag.

Obs! Läs om ytterligare krav i formuläret nedan.

Intresseanmälan via TendSign

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du registrera ett användarkonto hos den elektroniska upphandlingstjänsten www.tendsign.com. Det kostar inget att registrera sig.

Sista ansökningsdag

Intresseanmälan ska göras senast 8 december 2019.

Sekretess

Intresseanmälan omfattas av absolut sekretess till dess att beslut om vem som ska få uppdraget fattats eller upphandlingen avbryts. Därefter är uppgifter i intresseanmälan som huvudregel offentliga.

Mer information om upphandlingen

Här kan du öppna/ladda ner pdf:en där du kan läsa mer detaljerad information om vad som gäller för intresseanmälan och den fortsatta processen:

Inbjudan till intresseanmälan Friskväderstorget” (PDF)

Här är en länk till TendSign där du kan göra intresseanmälan.