Open call: konstgestaltning till Selma Lagerlöfs torg

Selma Lagerlöfs Centers fasad pryds av ikoniska fönster i svängda former. Framför entrén syns två större rabatter.
Torgytan utanför Selma Lagerlöfs Center. Foto: Göteborg Konst

Nu kan konstnärer lämna anbud för ett inköp av en konstgestaltning till torgytan utanför Selma Lagerlöfs Center i Hisings Backa. Konstgestaltningen blir en del av det stora ombyggnadsprojektet Selma Stad, och ska knyta an till temat ”berättande”.

Yrkesverksamma konstnärer kan nu lämna anbud för inköp av en konstgestaltning till Selma Lagerlöfs Torg. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha konstnärlig högskoleutbildning, eller annan motsvarande merit.

Upphandlingen görs genom förenklat förfarande. Konstnären lämnar anbud (skickar in sin portfolio), och därefter sker utvärdering och urval direkt utifrån de anbud som inkommit. Upphandlingen gäller ett inköp av en existerande konstgestaltning.

Bakgrund

2016 inleddes det omfattande ombyggnadsprojektet Selma Stad, där ambitionen är att lyfta hela stadsdelen/bostadsområdet kring Selma Lagerlöfs torg i Hisings Backa. I det nya Selma Stad är visionen att bygga en funktionell, trygg och hållbar stadsdel för alla åldrar och skeden av livet.

Området kommer att ha både bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar, och ambitionen är att skapa ett aktivt och varierat stadsrum med inslag av kultur, utbildning, handel och idrott. Det nya landmärket Selma Lagerlöfs Center stod klart 2019 och ersätter Backas gamla kulturhus, och ska bevara platsens kollektiva anda.

Konstgestaltningen på Selma Lagerlöfs Torg finansieras av enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Selma Stad är ett stort projekt och byggs av flera olika förvaltningar och bolag, både privata och kommunala. Detta uppdrag är det första som Göteborgs Stad utlyser med koppling till projektet. Fler konstgestaltningsuppdrag med koppling till Selma Stad kommer att utlysas framöver.

Uppdraget

  • Platsen för konstgestaltningen är torgytan intill Selma Lagerlöfs Centers entré.
  • Konstgestaltningen ska vara permanent, det vill säga ha en beräknad livslängd på mer än 10 år.
  • Den konstnärliga tematiken för konstgestaltningen är Berättande. Temat har ett brett tolkningsutrymme men stark förankring i platsen. Berättande kan uttryckas på en mängd olika sätt. Ett verk kan till exempel gestalta en bakomliggande historia, fungera som en symbol för något större eller vara formmässigt skapad i flera olika delar eller kapitel.
  • Installation och invigning av konstgestaltningen planeras till senast maj – juni 2022.

Ersättning

  • Den konstnär/konstnärsgrupp som tilldelas uppdraget får en budget om 1 060 000 kronor exklusive moms för inköp/reproduktion/nyproduktion av konstgestaltning.
  • Ingen ersättning betalas ut för att lämna anbud.

Lämna anbud

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar anbud ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i Konstpool, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.