Göteborgs utomhuskonst samlas på nya Konstkartan!

Nu lanseras nya Konstkartan Göteborg! Konstkartan samlar Göteborgs utomhuskonst och ska bidra till att tillgängliggöra konsten för både göteborgarna och turister.

Konstkartan Göteborg är en digital karta som samlar utomhuskonsten i Göteborg. Konstkartan har funnits sedan 2004, men har det senaste året utvecklats och fått utökade funktioner.

På Konstkartan finns bilder på och information om verken och konstnärerna bakom dem. Genom att aktivera platsfunktionen på mobilen eller datorn går det att se vilka konstverk som finns i närheten av där man befinner sig. På så sätt kan man upptäcka konstverk både i sitt eget närområde och i hela staden. Kartan har inför nylanseringen även blivit mer anpassad efter den mångfacetterade offentliga konst vi har idag, och inkluderar såväl skulpturer och installationer som ljus- och ljudkonst. Av ungefär 1500 offentliga konstverk finns idag nästan 300 att läsa om på Konstkartan, och den fylls på hela tiden, både med nyinstallerade och äldre verk.

Förhoppningen är att Konstkartan ska bidra till att tillgängliggöra den offentliga konsten för stadens invånare, men också för turister. Förutom att den digitala kartan har utvecklats, har 50 konstverk runt om i staden fått skyltar med QR-koder. QR-koderna leder direkt till det specifika verket på Konstkartan, där man kan läsa om verket på både svenska och engelska. 

Du hittar Konstkartan här på vår webbplats: goteborgkonst.se/konstkartan