Ny utmaning hänga konst på äldreboenden

 

Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

I början av 2013 tog Göteborg Konst över ansvaret för konsten på stadens äldreboenden. Den konst vi köper in och hänger upp skall enligt vårt uppdrag stimulera tankarna, utmana och förhoppningsvis leda till diskussion, allt utifrån folkbildningstanken.

När nu arbetet med inventeringen av konsten på Göteborgs äldreboenden nästan är klart kommer också önskemål om att hänga ny konst.

Detta ställer andra krav på oss. Personalen har berättat att exempelvis många dementa personer kan bli oroliga och uppleva viss konst som skrämmande. Att känna igen sig  i och kunna relatera till motivet är viktigt. Porträtt, bilder med symboliska element som kan leda tankarna till döden och abstrakta konstverk är exempel på motiv som kan upplevas som obehagliga, också för anhöriga och personal.

Miljön på många äldreboenden skiljer sig i hög grad från vanliga kommunala arbetsplatser. Man försöker skapa en mer hemlik miljö för de boende. Vår nya utmaning ligger i att finna en plats för konsten, samtidigt som de boendes hemtrevnad skall värnas.

Nyligen besökte vi en nyöppnad demensavdelning där vi för några månader sedan hängt ett flertal konstverk. Avdelningen som då var nybyggd hade därför så gott som tomt på sina väggar vilket gjorde det lätt att placera konsten på platser där den kom till sin rätt. Flertalet av verken har naturmotiv i en varm färgton och är genomgående valda utifrån tanken att fungera i sitt sammanhang.

Carina Rautila, undersköterska på avdelningen, berättar att konsten har tagits emot väl av boende, personal och anhöriga och att hon hört de boende samtala och diskutera några verk som är placerade i anslutning till dagrummet.

Ansvarig för inventering och registrering av denna samling är Magnus Larsson, konsttekniker på Göteborg Konst.