Invigning av tre nya skulpturer

 

Från avtäckningen av Ragnhild Alexanderssons skulptur "Lätt som en plätt" vid Kaserntorget, Göteborg, 3 december 2015.Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015
Från invigningen av Ragmhild Alexanderssons skulptur ”Lätt som en plätt”, Kaserntorget, Göteborg. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015

Centrala Göteborg har nu berikats med tre nya konstverk.

Den 3 december avtäcktes och invigdes i tur och ordning;Emma Strödes, ”Nikes Göteborg” på Kungsportsplatsen, Ragnhild Alexanderssons, ”Lätt som en plätt” Kaserntorget och Tilda Lovells, ”Oraklet” vid hörnet Kyrkogatan/Korsgatan.

Ett stort antal göteborgare närvarade vid invigningen på Kungsportsplatsen. F.d kommunalrådet Kia Andreasson invigningstalade och dansaren Bronja Novak avtäckte skulpturen till barnens stora förtjusning.

Konstverken som finansierats av Charles Felix Lindbergs donationsfond och Innerstaden Göteborg (en sammanslutning av affärer och fastighetsägare inom Vallgraven) har kommit till genom en motion i kommunfullmäktige. Efter en tävling med inbjudna konstnärer beslöts att konstnärerna ovan skulle få utföra de tre skulpturerna. Gemensamt för uppdraget var att verken skulle ha ett barnperspektiv.

Emma Strödes skulptur "Nikes Göteborg", på Kungsportsplatsen, Göteborg. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015
Emma Strödes konstverk ”Nikes Göteborg”, Kungsportsplatsen. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015

Vid Tilda Lovells ”Oraklet”, överlämnade utskottet Göteborg Konsts ordförande Lars Edmar, konstverken till Park och naturförvaltningens direktör Linda Nygren. Park och naturförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av stadens konst.

Tilda Lovell, "Oraklet", bronsskulptur vid Domkyrkan i Göteborg. Foto: Jan Peter Dahlqvist
Tilda Lovell, ”Oraklet”, bronsskulptur vid Domkyrkan i Göteborg. Foto: Jan Peter Dahlqvist