Föreslå plats för nytt konstverk

 

Skulptur, Jan Steen. Foto: Jan Peter Dahlqvist
”Charles Felix Lindberg”,  © Jan Steen/BUS 2014. Foto: Jan Peter Dahlqvist

Vet du en plats där det behövs ett nytt konstverk?

Charles Felix Lindbergs donationsfond är en fond vars avkastning enligt testamentet skall gå till stadens förskönande. Ett stort antal offentliga konstverk har kommit göteborgarna till del tack vare denna. Avkastningen från fonden 2014, är 2 miljoner kronor.

För att kunna besluta om ett nytt konstverk till staden måste en politiker i Göteborgs Stad lägga en motion i Kommunfullmäktige. Beslut i fullmäktige sker den 11 december 2014.

Du kan alltså som privatperson kontakta ”din” politiker och föreslå en plats som du tycker bör berikas med en konstnärlig gestaltning.

⇒ Läs mer om Charles Felix Lindbergs donation