Amason i strid med panter

August Kiss, kopia av "Amason i strid med panter". 1850 © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Inne i ett glashus i norra delen av Trädgårdsföreningen höjer en Amason-krigare sitt spjut för att skydda sig och sin häst från en attackerande panter.

Statyn är en av många kopior av det tre gånger större originalet framför Altes Museum i Berlin. Med verket fick den tyske konstnären August Kiss sitt stora genombrott 1839.

Precis som många andra konstnärer under mitten av 1800-talet inspirerades Kiss av de klassiska mytologiska berättelserna. En av dem handlar om amasonerna, en grupp persiska kvinnliga krigare. Med sin skulptur skildrar Kiss en dramatisk scen där en av dem försvarar sig och sin häst mot en attackerande panter.

”Husbondeväldets kullstörtande”

Med sin beslutsamma blick och handlingskraft väckte motivet stor uppståndelse i dåtidens Berlin. Nyheterna nådde hela vägen till Sverige. Så här stod det i tidningen Dagligt Allehanda i januari 1843:

”Under de sista månljusa nätterna i december samlade sig en stor skara af modiga och emancipationslystna jungfrur och mamseller, enkor och fruar, på den vida gårdsplanen utanför det gjuteri, där herr von Kiss håller på att gjuta en amazongrupp. En sammansvärjning som kan komma håren att resa sig äfven på den djerfvaste mans hufvud, ty det lär icke varit fråga om mer eller mindre än husbondeväldets kullstörtande, äktenskapets förkastande och ett evigt hat till alla dem som ej vilja böja sig under det milda, qvinliga oket.

Det har väckt en sensation hos Berlins manliga befolkning, så mycket mer som man ännu hotas med lagen om äktenskapsskilnaden. Ja man lär till och med ha anhållit, att amazongruppen icke må uppställs till allmänt åskådande, på det att de qvinliga sinnena icke ännu mer må retas.”

Skyddas av glas

Det finns ingen dokumentation om hur verket kom till Göteborg eller vem som bekostade det. Från början var det placerat utomhus framför Palmhuset i Trädgårdsföreningen.

Skulpturen är gjuten i zink som är ett mycket mjukare och känsligare material än brons. Den målades sedan i olika färgskikt för att se ut som att den var gjord i brons. Materialet tog med tiden skada och även ena armen och spjutet försvann. 2006 beslöts att konservera skulpturen, komplettera den med en ny arm med tillhörande spjut och flytta in den i ett skyddande lusthus.

Det finns ytterligare en kopia av skulpturen, som nu finns i Tyskland. Den är gjuten hos företaget J.&C.G. Bolinder i Stockholm någon gång under 1800-talets senare hälft. Amasonerna är också ett relativt vanligt motiv i konsten, exempelvis finns skulpturen Sårad Amason framför Göteborgs Konstmuseum.

Skulptören August Kiss levde mellan 1802 och 1865 i Berlin. Efter genombrottet med Amason i strid med panter fick han flera prestigefyllda uppdrag och utförde bland annat ryttarstoder av Fredrik II och Fredrik Vilhelm III.

Carl Michael Bellman

Alfred Nyström, "Carl Michael Bellman". Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2018
Alfred Nyström, "Carl Michael Bellman". Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2018

I Trädgårdsföreningen står en byst av Sveriges mest kända skald, som ursprungligen skänktes till Göteborgs Stad av en restaurangdirektör.

I Trädgårdsföreningen finns en byst föreställande den svenska skalden och visdiktaren Carl Michael Bellman, som levde mellan 1740 – 1795.

Det var direktören för restaurang Lorensberg, Sophus Petersen, som skänkte bysten till Göteborgs Stad.

19 juni 1911 avtäcktes den på sin första plats, i Lorensbergsparken. Om invigningen kan man läsa följande i bokverket ”Det gamla Göteborg”:

”Bellmansbysten invigdes 1911 med en stämningsfull högtidlighet. Professor Rudolf Kjellén hyllade vältaligt vår svenske Anakreons minne, Axel Engdahl skaldade till hans ära och Bellmanssången ljöd frisk som alltid från den populära Bricollkören.”

1950 flyttades Bellmansbysten till Trädgårdsföreningen där den fortfarande är placerad. Verket renoverades 2015 – 2016.

Dickson var mecenat

Bysten är skapad av skulptören Alfred Nyström, som föddes 1844 i Medevi, Östergötland och dog 1897 i Djursholm.

Hans far var anställd som smed på Axel Dicksons herrgård Kyleberg. Alfred Nyström började tidigt jobba som tegelbärare och blev sedan smedslärling. Men så fick Charlotte Dickson upp ögonen för hans begåvning i teckning.

22 år gammal begav sig därför Alfred Nyström till Stockholm, där han kom att studera vid Konstakademien. Charlotte och Axel Dickson fungerade som hans mecenater.

I huvudstaden umgicks han i kretsarna kring August Strindberg. I Tjänstekvinnans son figurerar Alfred Nyström under namnet Albert.

1872 avtäcktes Alfred Nyströms debutverk, en staty av Carl Michael Bellman på Hasselbacken i Stockholm. August Strindberg satt modell för denna staty.