Carl Michael Bellman

Alfred Nyström, "Carl Michael Bellman". Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2018
Alfred Nyström, "Carl Michael Bellman". Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2018

I Trädgårdsföreningen står en byst av Sveriges mest kända skald, som ursprungligen skänktes till Göteborgs Stad av en restaurangdirektör.

I Trädgårdsföreningen finns en byst föreställande den svenska skalden och visdiktaren Carl Michael Bellman, som levde mellan 1740 – 1795.

Det var direktören för restaurang Lorensberg, Sophus Petersen, som skänkte bysten till Göteborgs Stad.

19 juni 1911 avtäcktes den på sin första plats, i Lorensbergsparken. Om invigningen kan man läsa följande i bokverket Det gamla Göteborg:

”Bellmansbysten invigdes 1911 med en stämningsfull högtidlighet. Professor Rudolf Kjellén hyllade vältaligt vår svenske Anakreons minne, Axel Engdahl skaldade till hans ära och Bellmanssången ljöd frisk som alltid från den populära Bricollkören.”

1950 flyttades Bellmansbysten till Trädgårdsföreningen där den fortfarande är placerad. Verket renoverades 2015 – 2016.

Dickson var mecenat

Bysten är skapad av skulptören Alfred Nyström, som föddes 1844 i Medevi, Östergötland, och dog 1897 i Djursholm.

Hans far var anställd som smed på Axel Dicksons herrgård Kyleberg. Alfred Nyström började tidigt jobba som tegelbärare och blev sedan smedslärling. Men så fick Charlotte Dickson upp ögonen för hans begåvning i teckning.

22 år gammal begav sig därför Alfred Nyström till Stockholm, där han kom att studera vid Konstakademien. Charlotte och Axel Dickson fungerade som hans mecenater.

I huvudstaden umgicks han i kretsarna kring August Strindberg. I Tjänstekvinnans son figurerar Alfred Nyström under namnet Albert.

1872 avtäcktes Alfred Nyströms debutverk, en staty av Carl Michael Bellman på Hasselbacken i Stockholm. August Strindberg satt modell för denna staty.