Vattnets väg mot havet

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Ett över tjugo meter långt och tungt konstverk i granit som beskriver vattnets väg mot havet sträcker sig nästan längs en hel innergård på Eriksberg.

Konstnären Pål Svensson har gjort ett flertal av de granitskulpturer som är placerade längs kajpromenaden på Älvstranden. På denna innergård, där för övrigt även Leif Ericsons En Joker i leken finns, står sedan 1993 verk Vattnets väg mot havet. Verket är gjort av granit och har rinnande vatten.

Längst in på gården reser sig en drygt tre meter hög granitpelare. Från pelaren strömmar vatten ner, som fortsätter sin bana framåt längs grunda kanaler i graniten. Till slut hamnar det i en urgröpning med ett blankt stålklot i mitten. Därifrån försvinner vattnet ner under mark för att ledas upp i verkets sista del närmast hamnkanalen. Därifrån porlar det sakta ner i ett stenröse för att slutligen ledas ner mot havet.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999. Han är rikligt representerad med sin konst i Göteborg.

Skulpturen tillhör bostadsrättsföreningen vid fastigheten där den är placerad.

Medmänsklighet

Medmänsklighet © Eino Hanski. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

En arm med en öppen hand pressar sig med så pass stor kraft ut ur ett stycke granit att stenen splittras. Ned i den öppna handen sprutar en stråle vatten från en fontän.

Eino Hanskis konstverk är placerat på en torgliknande yta mellan gymnasiebyggnaderna på Lindholmen. Hela gestaltningen består av en stensättning med en damm i mitten och en fontän. I ena hörnet av dammen står ett högt granitblock. Ur blocket sticker en lång arm i brons ut. Runt själva hålet i stenen där armen kommer ut ser vi bitar av granit som om de krossats och pressats ut av armens kraft.

Det finns en tydlig symbolik i detta verk med sin utsträckta hand, kopplad till konstnärens egen historia med flykten från Leningrad och det mottagande han och hans familj fick när de kom till Sverige.

Författaren och konstnären Eino Hanski föddes 1928 i Sankt Petersburg (dåvarande Leningrad) och familjen flydde senare därifrån i samband med tyskarnas belägring av staden. 1945 anlände de till Sverige. Tjugo år senare debuterade han som författare och skrev närmare 20 böcker. Många av hans böcker behandlade tiden i och flykten från Sovjetunionen.

Först på senare år började Hanski skulptera och han kom att göra flera offentliga verk i Göteborg. Förutom detta verk har han gjort Gränslös tanke, också på Lindholmen, Stigbergs-Lasse i Gathenhielmska kulturreservatet och skulpturen Månskäran. Hanski avled i Göteborg år 2000.

Verket finansierades av Älvstranden Utveckling AB i samband med utvecklingen av Kunskapscentrum Lindholmen.