Vattnets väg mot havet

© Pål Svensson/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Ett över tjugo meter långt och tungt konstverk i granit som beskriver vattnets väg mot havet sträcker sig nästan längs en hel innergård på Eriksberg.

Konstnären Pål Svensson har gjort ett flertal av de granitskulpturer som är placerade längs kajpromenaden på Älvstranden. På denna innergård, där för övrigt även Leif Ericsons En Joker i leken finns, står sedan 1993 verk Vattnets väg mot havet. Verket är gjort av granit och har rinnande vatten.

Längst in på gården reser sig en drygt tre meter hög granitpelare. Från pelaren strömmar vatten ner, som fortsätter sin bana framåt längs grunda kanaler i graniten. Till slut hamnar det i en urgröpning med ett blankt stålklot i mitten. Därifrån försvinner vattnet ner under mark för att ledas upp i verkets sista del närmast hamnkanalen. Därifrån porlar det sakta ner i ett stenröse för att slutligen ledas ner mot havet.

Pål Svensson är född 1950 i Falkenberg och uppvuxen i Göteborg. Han har bland annat studerat skulptur på Konstindustriskolans aftonskola (numera HDK), Hovedskous målarskola och Konsthögskolan Valand. Pål Svensson fick Sten A Olssons kulturstipendium 1999. Han är rikligt representerad med sin konst i Göteborg.

Skulpturen tillhör bostadsrättsföreningen vid fastigheten där den är placerad.