Europa

Europa © Runo Lagomarsino/Bildupphovsrätt Sverige, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Det första som möter den som kommer in i Göteborgs Hamns ID-port är en flera meter lång text på diskens framsida som lyder: EUROPA.

Texten, som står i svarta versaler mot en guldfärgad bakgrund, är en av verkets totalt tre delar. De andra delarna består av en installation med trälinjaler, och ett fotografi. Verket som helhet tar avstamp i hamnen som en plats för migration, resande och handel, samt i Europa som idé.

I verket intresserar sig konstnären för våra samhälleligt överenskomna språk och verklighetsbeskrivningar, genom vilka vi lär oss filtrera och värdera världen.

Ett exempel är metermåttet, som fungerar både som ett sätt att kategorisera och sortera, och att (godtyckligt) bestämma länders gränsdragningar. Måttet tar i verket form av meterlånga linjaler, som sitter vertikalt monterade längre in på diskens framsida.

Europas koloniala historia

En annan gemensam verklighetsbeskrivning är världskartans värdeperspektiv och konstruerade gränsdragningar. På glasväggen bakom diskens luckor hänger ett äldre inramat fotografi, förställande en skolsal där en lärare med pekpinne visar en Europakarta för ett antal unga pojkar.

Guldet, som ofta återkommer i Runo Lagomarsinos verk, och som här finns bakom texten ”Europa” på disken, refererar till Europas koloniala historia och berättelsen om El dorado, som under 1500-talet lockade europeiska expeditioner till Sydamerika på jakt efter rikedomar.

Runo Lagomarsino är född 1977 i Lund och utbildad på Konsthögskolan Valand i Göteborg, Malmö Konsthögskola och Whitney Independent Study Program i New York. I sina installationer, skulpturer, bilder och filmer vill han hitta nya perspektiv på historiska, politiska och kulturella maktförhållanden. Runo Lagomarsinos konst vänder på historieskrivningen och öppnar upp för nya berättelser om vår samtid.