Curious Elements

Curious Elements © David Bramham 2021. Foto: David Bramham.

Inne på Flatåsskolan i västra Göteborg sprider en lekfull konstgestaltning ut sig i matsalen och en korridor. 

David Bramhams förunderliga och nyfikna element har tagit inspiration från gränslandet mellan natur, teknik och konst.

Gestaltningen består av tre delar. I matsalen hänger sex stycken större verk högt upp på väggen under ett par fönster. I en korridor en trappa upp finns 20 mindre verk som  sprider ut sig över väggen. Bredvid finns ett mindre tittskåp som innehåller små skulpturer.

Vissa av verken föreställer djur eller figurer, som till exempel en orm eller en fladdermus, men de flesta är mer abstrakta och kan påminna om olika saker eller fenomen i naturen.

Det finns en relation mellan vissa av formerna som syns i verken på väggen och de som syns i skulpturerna. Materialet och färgen skiljer dem åt. En form på väggen som är blå kanske för tankarna till något som finns i havet, medan samma form som skulptur i en annan färg påminner mer om en kaktus.

Elever fick prova konstnärens metod

Konstgestaltningen har tillkommit genom Per och Alma Olssons grundskolefond. Ungefär vart fjärde år utses en skola där en konstnär skapar ett platsspecifikt konstverk i skolans miljö. Elever och personal får möjlighet att ta del av processen.

I David Bramhams projekt fick eleverna i årskurs sex vara med på en workshop där de fick testa på konstnärens metod för att arbeta med abstraktion och mönster, och sedan skapa egna verk.

Konstnären David Bramham föddes 1975 i Storbritannien men är baserad i Göteborg sedan många år. Han är utbildad vid HDK Valand och University of Lincoln and Humberside. Genom sin konstnärliga praktik intresserar han sig för natur, teknik, växtmönster, mikrokosmos, insida och utsida, det organiska och kemiska.