Öppen famn

© Roland Andersson, 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Skulpturen Öppen famn beställdes troligtvis i samband med att fastigheterna där den är placerad invid byggdes. 

Möjligen anspelar titeln på skulpturens komposition som med en öppen V-form vänder sig ut och bjuder in betraktaren eller de som skall flytta in i huset.

Man kan tänka på en uppställning av ett stilleben där olika delar och former spelar mot varandra för att uppnå en dynamisk komposition. Släta ytor i graniten spelar mot obehandlade ytor, runda former mot mer kantiga.

Nio år efter att detta verk placerades vann samme konstnär en gestaltningstävling i samband med att Burgårdens utbildningscenter byggdes. Den 14 meter höga skulpturen ”Mut” som 1996 kom på plats vid entrén på andra sidan gatan.

Tyvärr pågick en stor ombyggnation av fastigheten vid fotograferingstillfället så det är ganska rörigt runt konstverket.