Klangbotten (Mörker­seende)

Haga under bygget av Västlänken. Foto: Elin Liljeblad.

Detta platsspecifika ljudkonstverk utgår från stadsdelen Haga och undersöker de historiska och geologiska lager som framträder i samband med Västlänkens utgrävningar. Verket är den andra delen av två.

Pia Sandströms ljudverk Klangbotten (Mörkerseende) utgår från de tunnlar som grävs under staden för att ge plats åt Västlänken, och kan beskrivas som ett eko ur Göteborgs leriga underjord.

Leran har under Göteborgs historia varit i ständig rörelse, den har omformats och antagit nya skepnader. Kulturlagren har blandats med varandra.

Där hittas vertikalt nedstuckna trädstammar från 1600-talet, som håller leran i schack. De bildar en glänta i en underjordisk skog.

Några kvinnor framträder mellan stammarna. Arkeologen Carina Bramstång Plura, scenografen Ulla Kassius, poeten Ella Hillbäck, ögonläkaren Anna Dahlström och författarna Mare Kandre och Svetlana Aleksejevitj har alla kopplingar till staden, fast under olika tider och utifrån olika yrken, kunskaper och erfarenheter.

Det går att lyssna på ljudverket var som helst, men det upplevs bäst på plats vid Haga kyrkoplan.

Verket är en fortsättning på Göteborgssviten: underjorden (2019).

Ljudkonstverket är en del av projektet Konst under byggtiden av Västlänken, i samarbete med Trafikkontoret i Göteborgs Stad och GIBCA, Göteborgs Internationella Konstbiennal.

Göteborgs­sviten: under­jorden

Göteborgssviten: underjorden

Detta platsspecifika ljudkonstverk utgår från stadsdelen Haga och undersöker de historiska och geologiska lager som framträder i samband med Västlänkens utgrävningar.

Konstnären Pia Sandström har intresserat sig för platsens dolda lager och de underliggande meningar som över tid suddats ut av röster, fotsulor och utgrävningar. Göteborgssviten: underjorden tar formen av en ljudarkeologisk borrkärna som för oss djupt ner i jorden, myterna och människorna som är kopplade till stadsdelen.

Såhär berättar Pia Sandström med egna ord:

”Berget har legat stilla och orört sedan urtid. Berg och lera i botten. Under Göteborgs 400-åriga historia har hittills 150 år ägnats åt att flytta lera, det finns en tröghet i marken som inte är synligt för ögat. Kaponjärgatan som leder från Skansen Kronan rakt norrut mot befästningen uppe vid Otterhälleverken har en gång varit en dold gång. Jag intresserar mig för lagren i marken under fötterna.”

Verket är det första av två. Det andra färdigställdes 2021 och heter Mörkerseende (Klangbotten).

Det går att lyssna på ljudverket var som helst, men det upplevs bäst på plats vid Kaponjärgatan i Haga.

Göteborgssviten: underjorden är en del av projektet Konst under byggtiden av Västlänken, i samarbete med Trafikkontoret och GIBCA, Göteborgs Internationella Konstbiennal.

Läs en intervju med konstnären Pia Sandström om verket här.