Bubblor

© Nils Johansson Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Är det såpbubblor som stiger mot skyn? Den väggfasta konstgestaltningen ser ut att vara på väg uppåt.

I Nils Johanssons konstgestaltning ser vi runda former i ett kluster. Tillsammans ser de ut som såpbubblor som stiger mot skyn. Bubblorna skapar en känsla av något flyktigt och lätt, nästan som om konstverket är på väg uppåt för att lämna väggen.

Här spelar också den ärggröna kopparen fint mot trapphusets ljusa fasad.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Nils Johansson föddes i Halmstad och levde mellan 1922-2014. Han var verksam som målare, tecknare och skulptör och utbildade sig vid Valands konstskola i Göteborg 1957–59. Han är representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Hallands museum, Stockholms och Göteborgs stads samlingar och i Statens konstråds samling.

Ellipser

De utanpåliggande trapphusen på loftgångshusen var troligen en självklar yta att använda för konst. Verket ”Ellipser” sträcker ut sig 10 meter längs fasaden.

Nils Johanssons konstgestaltning består av nio halvcirkelformade längder i koppar, som kan leda tankarna till orgelpipor. Tre ovala former markeras genom en kontur som uppstår när verkets övriga delar dragits isär. De runda och mer organiska formerna blir här en tydlig kontrast till husfasadens strama formspråk.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Detta arbete finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären Nils Johansson levde mellan 1922 – 2014. Han studerade på Valands konstskola i Göteborg, 1957 – 59. Därefter arbetade han som målare, tecknare och skulptör. Han är representerad vid bland annat Nationalmuseum och Hallands museum.