Noise Reduction and Glitches: Echoes from the Past and Future

Ett kollage där vi ser Korsvägens stationsbyggnad och en park flimra förbi med rymden som bakgrund
Arbetsbild från Noise Reduction and Glitches – Echoes from the Past and Future. Bild: © Lisa Torell, 2021

Lisa Torells ljudverk utgår från Korsvägen och gestaltar en värld i förändring där många skeenden förblir ogripbara tills de plötsligt är ett faktum.

Vad betyder det att vara människa år 2070? Vad betyder det idag? I Torells ljudkonstverk har gränserna mellan nutid och framtid, mellan utopi och dystopi upplösts. Det som tidigare var Sci-Fi har med ens blivit vardag.

Våra kroppar förbättras och försämras genom genteknik, miljögifter, bekvämligheter och steroider. Samhällskroppen fragmenteras samtidigt som den kopplas allt tätare samman via smarta telefoner, algoritmer, virus och drönare.

Verket utgår från Korsvägen i centrala Göteborg, en plats där många olika perspektiv möts. Berättarrösten rör sig mellan olika tider och synvinklar för att gestalta en värld i förändring där många skeenden förblir ogripbara tills de plötsligt är ett faktum. Vad är det vi väljer att inte se idag som redan nu formar livet i framtiden? Vad var det vi blundade för igår och därför måste leva med idag?

Röst i den svenska versionen: Lisa Torell
Röst i den engelska versionen: Steven Cuzner
Översättning från svenska till engelska: Åsa Linnea Strand

Ljudkonstverket är producerat av Göteborgs Internationella Konstbiennal i samarbete med Göteborgs Stad genom Trafikkontoret och Göteborg Konst, kulturförvaltningen, inom ramen för  projektet Konst under byggtiden av Västlänken.