Väg & Vatten

"Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
"Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

Två monumentala tegelpelare markerar entrén till Samhällsbyggnad på Chalmers tekniska högskola.

Konstverket invigdes den 15 maj 1990. Förutom de två pelarna utformade konstnären även stensättningen, sittbänkarna och cykelskydden bredvid. Verket beställdes av Statens Konstråd.

Konstverket fick en titel

I maj 2017 när denna text skrevs kontaktades konstnären eftersom det inte någonstans fanns en titel på gestaltningen. På en skylt står det ”bränt tegel” och en annan ”tegelskulptur”, men vid detta samtal och efterföljande korrespondens bestämde konstnären att verket skall ha en titel och  27 år efter invigningen namngavs verket till ”Väg & Vatten”.

Man kan lätt få flera olika associationer när man betraktar de närmare 10 meter höga pelarna. Allt från forntida kolonner till brospann eller varför inte bilden av ett påbörjat bygge där den välvda formen antyder fortsättningen. Dessutom kan man tolka de två formerna som bokstaven ”V” gånger två, som i Väg & Vatten.

Konstnären berättar att när hon startade arbetet kom hon i samtal med en lärare på Chalmers som arbetade med vägar och han hjälpte till med att ta fram den svängradie som pelarna beskriver upptill. Om man satte samman de bägge pelarna i toppen så skulle man således få en kurvatur som beskrev en perfekt krökning (dosering) av en väg.

Symboler och tecken

Längs hela tegelytan ser man olika symboler, tecken, bokstäver och små bildberättelser. På en tegelsten syns en relief som berättar om tidig tegeltillverkning, tre personer bär, staplar och bränner tegel i en ugn. På en annan ser vi en eldsprutande drake. Nog kan man fundera över alla de associationer som konstnären fått under den långa tid som arbetet med detta konstverk pågick. I uppdraget ville man från Chalmers ha en gestaltning som markerade entrén till dåvarande Väg och Vatten och det får man säga att Lillemor Peterssons konstnärliga gestaltning fortfarande i högsta grad uppfyller.

De två betongpelare som utgör stommen till skulpturen är pålade 20 meter ner i marken.

Fotot som är sammansatt av två bilder är från installationen av konstverket.

Lillemor Petersson föddes 20 augusti 1934, och är en svensk keramiker och skulptör. Hon utbildade sig till keramiker på dåvarande Konstindustriskolan (HDK) i Göteborg 1951-56 och därefter ett år på Valands konstskola. Många av hennes större konstgestaltningar är utförda i tegel och terrakotta. Verksam som formgivare på Rörstrands porslinsfabrik och professor vid institutionen för Keramik och Glas vid Konstfack i Stockholm 1994-2000. Representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm.

I Göteborg har konstnären även utfört verket Sjösäkerhet på Chalmers tekniska högskola.

Sjösäkerhet

© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
© Lillemor Pettersson, "Sjösäkerhet". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

Verket skapades som utsmyckning av uppfartsramperna mot Sjöräddningssällskapets hus.

Staketet har formgivits med symboler och former som knyter an till hav, sjöfart och sjösäkerhet.

Lillemor Petersson föddes 20 augusti 1934, och är en svensk keramiker och skulptör. Hon utbildade sig till keramiker på dåvarande Konstindustriskolan (HDK) i Göteborg 1951-56 och därefter ett år på Valands konstskola. Många av hennes större konstgestaltningar är utförda i tegel och terrakotta. Verksam som formgivare på Rörstrands porslinsfabrik och professor vid institutionen för Keramik och Glas vid Konstfack i Stockholm 1994-2000. Representerad bland annat på Moderna Museet i Stockholm.

I Göteborg har konstnären även utfört verket Väg & Vatten på Chalmers tekniska högskola.

Verket Charles Felix Lindberg är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.