Vårdträdet (Den gamla hästkastanjen)

©"Vårdträdet", Lars Stocks/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
©"Vårdträdet", Lars Stocks/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

Lars Stocks stora skulptur framför Dalheimers Hus i Majorna placerades 1991 och köptes in med medel från Dalheimers donationsfond.

Skulpturen består av fem ”stammar” som förenas i en gemensam krona. Konstverket invigdes den 7 juni 1991. Invigningstalare var dåvarande landshövdingen Kjell A Mattsson.

I svensk folktro är ett vårdträd ett skyddat träd, ofta planterat centralt på en gårdsplan. Det ansågs tyda på gårdens lycka och välfärd och man trodde dessutom att det beboddes av en osynlig skyddsande.

Ursprungligen fanns en fontänfunktion där vatten strömmade på ”trädets” insida.

Konstnären Lars Stocks som själv är uppvuxen på Bangatan i Majorna formulerar sig i en text som står att läsa ingraverad på skulpturens insida:

Den gamle kom till barnets dop
Han bar ett ungt träd
Det var ett skott från vårdträdet därhemma
Vari han lekt sin barndoms sommarlek
som skuggat hans ålderdoms visa tanke

Han kom i sitt sista år
för att plantera sina fäders arv
för att skydda det unga livet mot ondo

Ur plantans rötter växte fem stammar upp
med ett gemensamt bladverk av kastanj
Dess blom har doft från urminnes tid
och det mäktiga bladverkets sus i vinden
hade sådan kraft
att det hördes av sjöfararen långt ute till havs
och ingenstans sjöngo fåglar vackrare

Må trädet bli till glädje!
och stämma till eftertanke

Mer om konstnären Lars Stocks (länk till Wikipedia).