Dansande ungdomar

© "Dansande ungdomar", Lars Lindekrantz/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
© "Dansande ungdomar", Lars Lindekrantz/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Skulpturen föreställer tre unga människor. Två av dem, en pojke och en flicka dansar.

Den tredje, också en pojke, spelar flöjt. Osäkert om det funnits en flöjt eller om konstnären nöjt sig med en imaginär sådan?

Skulpturen ägs och förvaltas av Familjebostäder i Göteborg.

Luckebas

"Luckebas" © Lars Lindekrantz/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Svenning Leander

Luckebas är en tidigare benämning på en signalman. Med sin placering uppmärksammar skulpturen hamnens och dess arbetares betydelse för Sverige och staden Göteborg.

Signalmannens eller luckebasens arbete var att ha uppsikt över arbetsområdet där fartygen lastades och lossades. I uppgifterna ingick att göra riskbedömningar, kontrollera materialets skick, att luckorna var säkrade, stropparnas belägenhet och kättingarnas dimension. Allt för att fartygets last skulle vara tillförlitligt fastgjord inför avfärd och att undvika olyckor i samband med lossning. 

Bronsskulpturen är placerad på ett inhägnat område dit allmänheten inte har tillträde.

Konstnären Lars Lindekrantz föddes i Göteborg 1915 och var skulptör och silversmed. Han dog 1993. Luckebas färdigställdes efter hans död och placerades i Göteborgs hamn 1995.

Luckebas är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.