Luckebas

"Luckebas" © Lars Lindekrantz/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Svenning Leander

Luckebas är en tidigare benämning på en signalman. Med sin placering uppmärksammar skulpturen hamnens och dess arbetares betydelse för Sverige och staden Göteborg.

Signalmannens eller luckebasens arbete var att ha uppsikt över arbetsområdet där fartygen lastades och lossades. I uppgifterna ingick att göra riskbedömningar, kontrollera materialets skick, att luckorna var säkrade, stropparnas belägenhet och kättingarnas dimension. Allt för att fartygets last skulle vara tillförlitligt fastgjord inför avfärd och att undvika olyckor i samband med lossning. 

Bronsskulpturen är placerad på ett inhägnat område dit allmänheten inte har tillträde.

Konstnären Lars Lindekrantz föddes i Göteborg 1915 och var skulptör och silversmed. Han dog 1993. Luckebas färdigställdes efter hans död och placerades i Göteborgs hamn 1995.

Luckebas är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.