Möte

Möte © Hans Gothlin/Bildupphovsrätt 20184. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Möte © Hans Gothlin/Bildupphovsrätt 20184. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

I Lärjeåns ravin längs gångstråket står Hans Gothlins skulptur ”Möte”.

Två lätt böjda varmröda järnplåtar i en stilla kraftmätning möter dig invid en porlande bäck. Med sitt konkreta formspråk mitt bland all organisk växtlighet blir kontrasten slående och förstärker på så sätt både den omgivande naturen och verket självt. När sedan alla träd slår ut kommer den röda färgen i skulpturen stå vackert mot all grönska.

Verket tillkom i samband med det stora EU-projektet ”Utveckling Nordost” som bland annat resulterat i Angereds stadspark/aktivitetsstråk. Konstverket invigdes den 25 oktober 2013. Beställd och bekostad av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Konstnärens hemsida: www.gothlin.se