Solport

Solport. © Görel Steg/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014
Solport. © Görel Steg/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

Som två väktare eller stolparna i en portik är Görel Stegs målade träskulpturer placerade längs Älvstrandspromenaden mot vattnet.

Utöver detta verk finns i närheten också ”Främmande fågel” av konstnären.