Åsa

Åsa © Britta Nehrman. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Vid Sahlgrenskas Gröna stråk står ett finstämt porträtt från 1947, förställande en tonårsflicka i en klassisk kontrapostställning. Möjligen har modellen också fått ge namn åt skulpturen.

Under den här tiden var det populärt att avbilda unga människor, och det finns många exempel i Göteborg på konstverk som förställer unga flickor. I detta och i några andra fall var det kvinnliga skulptörer som låg bakom verken. Kanske skiljer sig deras gestaltningar från sina manliga kollegors tolkningar?

Till skillnad från många verk skapade av manliga skulptörer är den här skulpturen inte en symbol för oskulden eller det upphöjt sköna. Istället är det ett inkännande porträtt av en verklig person, även om vi idag inte vet vem Åsa är.

Bara 20–30 år tillbaka i tiden innan skulpturen kom till var det inte tänkbart att ett porträtt av en vanlig flicka skulle kunna utgöra ett motiv värt att placera i det offentliga rummet. I den bemärkelsen kan verket, som vi nu ser som väldigt traditionellt, en gång i tiden ha uppfattats som ganska radikalt.

Studerade för Carl Milles

Konstnären Britta Nehrman föddes 1901 i Djursholm och avled 1978. Hon studerade för bland annat Carl Milles på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, och senare även i Paris för Antoine Bourdelle och Charles Despiau. Hon är representerad på bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Värmlands museum och Borås konstmuseum.

Skulpturen Åsa köptes in på en utställning på Konsthallen i Göteborg av dåvarande Göteborgs konstnämnd för att placeras på Sahlgrenskas sjukhusområde. Några år efter att Västra Götalandsregionen bildades överläts verket från Göteborgs Stad till regionen.

Tre flickor

Tre flickor © Britta Nehrman Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Skulpturgruppen ”Tre flickor” beställdes av konstnären i samband med att dåvarande Vasa kommunala flickskola byggdes. Numer huserar byggnaden Bernadottegymnasiet.

På trappan vid entrén till skolbyggnaden står skulpturen från 1954 som föreställer tre flickor. Längst fram står den minsta flickan med en skolbok i handen och bakom henne syns två lite äldre flickor, den ena med en boll i sin hand. Flickorna utstrålar en slags frimodighet vilket säkert kommer sig av den tidens uttryck när unga människor gestaltades i konsten.  De unga representerade ett hopp inför den ljusnande framtid som väntade och där också flickor skulle ta en självklar plats i samhället.

Det finns tydliga kopplingar till fler skulpturer i samma anda; ”Diskussion” av Nanna Ullman som i många år var placerad bara ett stenkast bort vid Korsvägen och som också föreställer tre lite äldre flickor. Även Stig Blombergs två idrottande ungdomar vid Slottsskogsvallen ”Bollspelande flickor” och ”Tampande pojkar” från 1951 kan härledas till liknande idéer och tidsmässig symbolik.

Konstnären Britta Nehrman  föddes 1901 i Djursholm och avled 1978. Hon studerade för bland annat Carl Milles på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, och senare även i Paris för Antoine Bourdelle och Charles Despiau. Hon är representerad på bland annat Nationalmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Värmlands museum och Borås konstmuseum.

Renovering av fastigheten pågick vid fotograferingstillfället.

Verket ägs och förvaltas av Lokalförvaltningen i Göteborg.