Knoppning/Frö

"Knoppning/Frö", 1992 © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
"Knoppning/Frö", 1992 © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

Berit Lindfeldt utbildade sig på Valands konstskola under 1970-talet. Hon bor och verkar i Göteborg. 2014 visades hennes verk på en stor separatutställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm.

I Göteborg finns flera offentliga verk av henne, ”Hising Island” vid Kvilletorget och ”Boll” vid Älvsborgsplan i Majorna. Dessutom finns ett verk vid Volvos huvudentré i Torslanda.

I Majorna ligger Karl-Johansskolan, en unik byggnad i Göteborg, ritad 1924 av Gunnar Asplund. 1990 fick skolan omfattande skador vid en brand och efter renoveringen ville man ersätta en urna som tidigare varit placerad på utsidan av skolan. Berit Lindfeldt fick uppdraget av Lokalförvaltningen i Göteborg att skapa en skulptur som storleks- och formmässigt skulle knyta an till urnan. Hennes skulptur ”Knoppning/Frö” står sedan 1992 vid sidan av skolans entré. En oerhört laddad skulptur som i sin form nästan ser ut att kunna sprängas sönder av en inneboende kraft. Det finns ett citat av Albrecht Dürer som väl stämmer in på detta verk;Konsten ligger i sanning dold i naturen. Den som kan dra fram den, han har den”.

Den ursprungliga sockeln försvann efter att verket renoverats på grund av vandalisering.

Konstnärens hemsida: www.beritlindfeldt.se

Boll

"Boll" © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist
"Boll" © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. Foto: © Jan Peter Dahlqvist

Vid plaskdammen intill Mariaplan har en överdimensionerad badboll blåst upp på gräset. Lek och lust är i centrum både på platsen och för konstnären Berit Lindfeldt.

”Jag har en lust för materialet och att ta till vara på triviala värden. Det är livslustuppehållande.” Så beskriver Berit Lindfeldt sitt konstnärskap. Ofta jobbar hon med upphittade föremål. Hon låter det öppna sinnet styra processen och har skapat verk av allt från gamla stolar och sängbottnar till plastflaskor.

Med sitt stora ljusblå blankpolerade klot adderar hon en stor portion lekfullhet till Kungsladugårdsskolans storslagna fond i änden av Älvsborgsgatans allé.

Väcker nyfikenhet

Plaskdammen, i dagligt tal kallad ”Plaskis”, är en omtyckt och flitigt nyttjad plats i Majorna. Varma sommardagar är det ofta fullt av lekande barn i den grunda bassängen och läsande, solande människor ligger utspridda på grässlänterna runt omkring.

Som en jättebadboll som precis har fångats av vinden och blåst upp på land ligger skulpturen där på gräsmattan, och i de blanka prickarna speglas både omgivningen och de nyfikna som kommer nära.

Skulptören Berit Lindfeldt föddes 1946 i Stockholm och är utbildad på Konstindustriskolan och Valands konstskola. Hon har varit gästlärare vid Högskolan för Design och Konst i Göteborg, Konsthögskolan Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå och har också varit projektledare i Statens konstråd från 1994. 1998 valdes hon in i Kungliga Akademien för de fria konsterna. Hennes konst finns bland annat representerad på Göteborgs konstmuseum.

 

Hising Island

"Hising Island" © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013
"Hising Island" © Berit Lindfeldt/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

Skulpturen gestaltar en stiliserad bild av ön Hisingen som reser sig ur havet. Kanske är det rent av öns födelse vi bevittnar?

På skulpturens ovanyta ser vi fossiler och spår efter de allra tidigaste organismerna i jordens utveckling. Man kan ana inlandsisens kraft och hur den pressar jord och sten uppåt som blir till berg och höjder.

Verket blev flyttat till sin nuvarande plats i Brämaregården 2009. Ursprungligen var det placerat på Wieselgrensplatsen, där det placerades 1985.

Skulptören Berit Lindfeldt föddes 1946 i Stockholm och är utbildad på Konstindustriskolan och Valands konstskola. Hon har varit gästlärare vid Högskolan för Design och Konst i Göteborg, Konsthögskolan Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Umeå och har också varit projektledare i Statens konstråd från 1994. 1998 valdes hon in i Kungliga Akademien för de fria konsterna. Hon är representerad på bland annat Göteborgs konstmuseum. 2014 visades ”Tillvarons kant”, en stor separatutställning med Berit Lindfeldts konst, på Liljevalchs konsthall i Stockholm.

I Göteborg har hon förutom Hising Island också gjort skulpturen Boll  i Majorna och Knoppning/Frö utanför Karl-Johansskolan.

Verket Hising Island är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.