Livshjulet – Möten i ögonhöjd

© Ann Carlsson Korneev/Bildupphovsrätt 2020. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020© Ann Carlsson Korneev/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Konstverket tillkom för att uppmärksamma 60-årsdagen av Räddningsmissionens verksamhet i Göteborg. Invigningen skedde på De hemlösas natt, den 17 oktober 2014.

Skulpturen består av en blankt slipad kvadratisk sockel som verket är placerat på. Ur en grövre huggen form syns ett polerat hjul växa fram.

I samband med en omfattande upprustning av Brunnsparken 2020 flyttades verket från sin ursprungliga placering närmare kanalen och står nu mer tillgängligt i gångstråket mellan Östra Nordstan och Fredsgatan.

Så här berättar konstnären om sitt verk:

”Skulpturens tema, ’Livshjulet’, och kontrasterna i dess form associerar till livets kontraster och ständiga förändring. Skulpturens övre cirkulära form är finslipad och behaglig att beröra, medan dess nedre grovhuggna form har en skrovlig yta. I förhållande till Räddningsmissionens verksamhet, är min tanke att skulpturen berättar om att ingenting är statiskt i tillvaron, livshjulet snurrar. En människa i svårigheter kan förändra sitt liv om hon får stöd, hjälp och uppmuntran.”

Konstnären Ann Carlsson Korneev är född 1961 och är i första hand verksam som skulptör. Hon är utbildad vid bland annat Konstfack och Gerlesborgsskolan, Stockholm samt Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg. Hon är representerad i ett flertal kommuner och museer i Sverige och utomlands.

Verket Livshjulet – Möten i ögonhöjd är finansierat av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.