Tröst

Tröst © Inger Karlsberg/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Tröst © Inger Karlsberg/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Inger Karlbergs skulptur ”Tröst” är placerad vid Minneslunden på Västra kyrkogården.

En kvinnofigur håller om och tröstar ett barn.