Tidkrets

"Tidkrets" © My Lindh, 2021. Foto: Hampus Bovbjerg Grip.

Verket ”Tidkrets” består av två uppvärmda sittmärken i brons infällda i trappan mot Radiotorget, och en skulptur med solceller som värmer upp sittmärkena.

Sittmärkena är lämnade av två boende vid Radiotorget: en 95-åring som bott där sedan det byggdes på 50-talet, och ett tioårigt barn som just flyttat in i ett av husen som byggdes vid torget när konstgestaltningen tillkom.

Om du sätter dig på ett märke kan du värmas upp av det och bli en del av en krets genom tid och rum, via energin från solen såväl som från dem som lämnat sina avtryck.

Konstnären My Lindh är baserad i Stockholm och utbildad vid bland annat Konstfack i Stockholm och Valand i Göteborg. Hennes konst berör ofta teman som det lokala och det platsspecifika, gärna på ett interaktivt sätt där betraktarens rörelser eller kropp blir en del av verket.

Verket Tidkrets är finansierat genom enprocentregeln.