The Common Home

Tre fönsterskulpturer i rosa, gult och ljusgrön sticker upp bakom en häck framför höghusen i Kviberg.
"The Common Home" © Adam James, 2023. Foto: Lo Birgersson.

Verket ”The Common Home” bygger på en tanke om det gemensamma och det delade, och tar plats på ett litet grönområde mellan de storskaliga husen vid Beväringsgatan och Befälsgatan i Kviberg.

Från de omkringliggande asfaltstigarna leder tre pastellfärgade trädäck eller ramper in till ett runt ofärgat trädäck i mitten. Runt om finns tre stora ”fönsterskulpturer” som sticker upp ur marken, fem till sex meter höga.

Till verket hör också nio mindre träskulpturer i ek som är utplacerade i gräset runt trädäcken. Skulpturerna har former som liknar vardagliga ting – en kaffekopp, en sko, en hög med böcker.

Inspirationen till de mindre skulpturerna kommer från de boende i området. När konstnären Adam James skapade verket bad han de boende dela med sig av bilder, berättelser och saker som de tyckte sa något om dem själva eller området de bor i. Utifrån dessa har han sedan skapat skulpturerna.

Ett öppet hem att kika in i och ut från

Adam James har berättat om verket:

”För mig är det viktigt att människorna som bor i området har varit delaktiga i processen, så att konstverket känns som en del av gemenskapen där och har en känsla av delat ägarskap. Jag vill att verket ska kännas generöst och min förhoppning är att det sakta förändras över tid, beroende på hur det används. Jag tänker mig The Common Home som ett sorts öppet hem att kika in i och ut från.”

Fler skulpturer på framsidan

Under hösten 2023 tillkommer ytterligare en mindre skulpturgrupp på gräsytan på framsidan mot Beväringsgatan och spårvagnshållplatsen.

Konstnären Adam James föddes 1978 och växte upp i Storbritannien men är numera verksam i Sverige. Han är utbildad på University of Brighton och the Royal College of Art i London. I sin konst arbetar han ofta med teman som gemenskap/community, lekfullhet och empati, där han utforskar hur konsten kan bidra till att föra människor samman.

Verket The Common Home är finansierat av Bostads AB Poseidon genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.