Skridsko­seglaren

Skridskoseglaren © Gudrun Eduards Balldin,/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Nästan två meter upp på en sockel står en blå figur med lätt böjda ben och händerna greppande ett stort segel. Det är svårt att avgöra om figuren kommer att lyfta eller tryckas ner mot marken när hen väl tar språnget ut.

Det finns en spännande kontrast i verket; seglaren har möjlighet att lätta från marken och flyga iväg. Samtidigt uttrycker figurens ställning att seglet är en tung börda att bära.

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet, efter dryga 30 år, genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp. Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna.

Konstnären och skulptören Gudrun Eduards Balldin föddes 1935 i Göteborg. Hon utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1951 och i Los Angeles City College 1952-55, och därefter på Accademia di Belle Arti di Brera i Milano för Marino Marini.

Eduards har bland annat utfört Finlandsmonumentet på Tegeluddsvägen i Stockholm och Vingslag på Eketrägatan i Göteborg. I Gårdsten finns också ytterligare en skulptur av henne, Figurer i vind.