Polaren

© Charles Brånå Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Skulpturen på Lindholmen ser ut att vara hämtad från en science fiction-film eller som något som lämnats kvar efter ett besök av utomjordingar. Stycka upp en rund glob i sex skivor och dra sedan isär delarna via en mittaxel, så uppstår denna ovala form.

Även om skulpturen är helt statisk är det inte svårt att föreställa sig att den egentligen är rörlig och att vi ser den i sitt utvidgade läge där innanmätet blottas. I mitten syns en axel med två runda former som ser ut att passa perfekt in i över- och underdelens hål.

På marken vid sidan om står en drygt två meter hög ”polare” till den stora globformen. Tretton likformade ovala skivor i olika storlek bildar en solfjädersliknande form.

Konstnären Charles Brånå levde mellan 1918-1996. Han var verksam i Göteborg och utbildade sig på Slöjdföreningens skola i Göteborg, nuvarande Högskolan för design och konsthantverk, där han senare även var lärare i utställningsteknik.

Konsten på Älvstranden

I början av 1980-talet ledde varvskrisen till att mängder av varvsarbetare blev arbetslösa. Det dåvarande fastighetsbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB drev arbetet med att få igång en utbildningsverksamhet för omskolning av varvsarbetarna. När man byggde nya byggnader såg man också till att området fick konst och verket Polaren beställdes och bekostades inom detta projekt.