Navigator

På Gråberget i Majorna syns en över två meter hög gorilla som står och ser upp mot stjärnhimlen. Det är verket ”Navigator” av konstnären Fredrik Strid.

Konstnären Fredrik Strid har gjort en gorilla i rostigt gjutjärn. På en bergsknalle vid Märlspiksgatan står den upprätt på sina bakben, med armarna hängande utmed sidorna och huvudet böjt bakåt. Längs dess axlar, mage och rygg ser det ut som att järnet den är gjord av smälter ner.

Själv beskriver Fredrik Strid gorillan som ett slags stjärnskådande spegling av oss människor. Att det är en fjärran släkting till oss som kanske får insikter om hur världen och universum är betingat.

– Den bjuder in oss till att stanna upp och reflektera över vart vi är på väg och var vi kommer ifrån.

Människans relation till naturen har alltid varit centralt i Fredrik Strids konstnärskap, och mötet mellan den ”vetenskapliga naturen” och den faktiska naturen.

– Jag hittar mycket inspiration på naturhistoriska museum, i konsthistoria, och i att gå runt i naturen och upptäcka. Mina konstnärliga processer är ofta långvariga och ihärdigt nötande. Det taktila, händernas närhet i görandet, har blivit mer och mer viktigt i mitt konstnärskap, säger Fredrik Strid.

Fredrik Strid föddes 1973 i Torshälla i Södermanland och har studerat vid Konsthögskolan i Malmö och UCLA i Kalifornien. Han har i dag sin konstnärliga verksamhet i Persbo Studio i Uppland och har bland annat utfört offentliga konstverk till Tranøy Skulpturpark i Norge, Malmö sjukhus och Umeå Universitet.

Konstgestaltningen finansieras av enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att när Göteborg Stads bolag och förvaltningar gör nyinvesteringar i byggprojekt ska de avsätta en procent av investeringen till konst. Regeln gäller för bostäder, lokaler och allmän plats som parker, lekplatser, gator och torg.

Uppdragsgivare för konstgestaltningen är Familjebostäder i Göteborg AB.