Mannen och trädet

Mannen och trädet © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

En naturalistiskt återgiven mansfigur halvligger naken på en gräsmatta och betraktar en abstrakt figur på en stensockel några meter bort.

Många har säkert sett denna skulptur när de passerat Viloplatsen med spårvagnen ner mot Redbergsplatsen. Britt-Marie Jerns konstverk var det vinnande förslaget i en konstgestaltningstävling och kom på plats 1991.

Titeln Mannen och trädet kanske väcker frågor hos någon. Figuren på sockeln ett par meter upp i luften ser ju ut att vara en abstrakt tolkning av mannen på gräsmattan snarare än ett träd. Är det sig själv han betraktar?

Konstnären menar själv att hon inspirerats av en amerikansk urfolksmyt där träden anses vara minst lika levande som vi människor. Därför kan de ses som varelser som ska behandlas med samma respekt som vi förhoppningsvis bemöter våra medmänniskor med. Denna holistiska livssyn där allt levande hänger ihop i symbios är kanske något som mänskligheten i mångt och mycket tappat bort.

Konstnären Britt-Marie Jern

Konstnären Britt-Marie Jern är född i Åmål 1950. Hon utbildades på Hovedskous målarskola (som senare bytte namn till Göteborgs Konstskola) och på Valands Konsthögskola i Göteborg.

Hon är upphovskvinna till många offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, många i Västra Götaland. I Göteborg finns bland annat en byst av Carl-Axel Moberg på Stadsmuseet, porträttet av Dan Andersson på Järntorget och Shirehäst i Biskopsgården.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon, Göteborg.