Dan Andersson

"Dan Andersson" © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Dan Andersson" © Britt-Marie Jern/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På Järntorget finns flera profiler inom arbetarrörelsen representerade som byster. En föreställer poeten Dan Andersson som arbetade på tidningen ”Ny Tid” vars redaktion låg vid Järntorget.

Texten på sockeln lyder: ”Bed för dem som staden kvave, att de länge må bli unga, och om troll och högland drömma, uppå Tullens svarta krog”.

Bronsbysten placerades på Olof Palmes plats vid Järntorget 1990.

Ny Tid var en socialdemokratisk tidning med redaktion i Arbetarrörelsens hus, som låg vid Järntorget. Under sin tid på Ny Tid, 1917 – 1918, skrev Dan Andersson under pseudonymen Black Jim.

En bit in på Landsvägsgatan från Järntorget låg Ölstugan Tullen som ofta frekventerades av Dan Andersson och hans journalistkollegor.

Symbolisk plats

Järntorget har historiskt varit förknippad med arbetarrörelsen. Här finns flera verk som representerar olika aspekter av den. Förutom Dan Andersson-bysten finns här byster av Hjalmar Branting och Charles Lindley och ett monument över arbetarrörelsens historia.

Göteborgsskulptris med många verk i staden

Konstnären Britt-Marie Jern är född i Åmål 1950. Hon utbildades på Hovedskous målarskola (som senare bytte namn till Göteborgs Konstskola) och på Valands Konsthögskola i Göteborg.

Hon är upphovskvinna till många offentliga utsmyckningar runt om i Sverige, många i Västra Götaland. I Göteborg finns bland annat en byst av Carl-Axel Moberg på Stadsmuseet, Mannen och trädet i Bagaregården och Shirehäst i Biskopsgården.

En insamling inom ABF svarade för en delfinansiering av skulpturen av Dan Andersson. Resten bekostades av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.