Konfekten

Konfekten © Bo Sällström/Bildupphovsrätt 2020. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2020

Kanske inspirerades konstnären här av engelsk lakritskonfekt, som bland annat består av randiga fyrkantiga godisbitar i gult, rosa, vitt och svart.   

Vi ser t stående vitfärgade betongblock, där övre delen ser ut att pusslats ihop av färgglada byggklossar mellan vita liggande betongstyckenPå de tre översta raderna sticker de färgade klossarna ut till hälften från grundformen.  

På bilderna syns tydligt hur viktigt underhåll av ett konstverk kan vara. Den ena delen av verket är helt nyskapad (ca 2017) efter att ett arbetsfordon kört på verket. 

I denna nya del av verket får vi säkert en god uppfattning om hur konstverket såg ut när det var nygjort. Hela idén med verket av att ge sken av något sött och gott går förlorad om de färgade bitarna är brunsvarta eller beväxta med alger. 

Konst i Gårdsten

I bostadsområdet i Gårdsten finns ett drygt tjugotal konstverk som alla beställdes i samband med att husen byggdes under slutet av 1960-talet och i början 70-talet inom det som kallades Miljonprogrammet.  

Nio konstnärer, varav flertalet utbildats på konstskolan Valand i Göteborg, delade på uppdraget. Konstverken är skapade i betong, järn, koppar och stålplåt med motiv i en tidstypisk abstrakt modernistisk tradition.  

Viktigt tidsdokument

I början av 2000-talet efter dryga 30 år genomfördes en renovering av konsten. Konstnärerna som fortfarande var verksamma anlitades för att se över och i vissa fall måla om sina verk. Nya skyltar med konstnärernas namn och verkets titel sattes upp.

Arbetet finansierades bland annat genom bidrag från Länsstyrelsen, som såg en risk i att konsten annars skulle förstöras och ett viktigt tidsdokument försvinna. 

Konstnären Bo Sällström levde 1932-1999 och föddes i Göteborg. Han var verksam som målare, grafiker och skulptör. Han utbildade sig vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, 1950-54 och vid Valands konstskola i Göteborg, 1955–60, där han hade Endre Nemes och Torsten Renqvist som lärare.

Som konstnär är han representerad på Moderna museet. Sällström har även utfört konstgestaltningarna Vandrande pinnar, Spel och Himlaspel i Gårdsten.