Jord och kosmos

Jord och kosmos © Börje Lindberg/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Några år efter att Odontologen på Medicinareberget byggdes 1967 tillkom detta konstverk som är finansierat av Statens Konstråd.

Som ur en jättelik käft som tvingats upp av en inre kraft ser man en expanderande form tränga sig- eller slungas ut.

Är detta kanske en bild av  jordens- och kosmos födelse, alltings tillblivelse, vi ser?

Det är en ganska stor uppgift att ta på sig att vilja gestalta en sådan händelse i skulptural form. Men nog har konstnären lyckats förmedla en känsla av enorm kraft i detta verk.

Konstnären Börje Lindberg (f. 1928) utbildade sig på Kungliga konsthögskolan i Stockholm under 1950-talet för bland annat Bror Hjort och Stig Blomberg.

Verket förvaltas idag av det kommunala fastighetsbolaget Higab I Göteborg.