Västlänken. Vä-hä-hästlänken. Elegi över ett ofullbordat projekt.

Närbild på en teckning i affischhållare. Kartbilder blandas med lösryckta citat ur rapporter och dikter.
Västlänken. Vä-hä-hästlänken. Elegi över ett ofullbordat projekt. © Klas Trollius 2021. Foto: Klas Trollius

Dikter, improviserad musik och visuella partitur är alla del av Klas Trollius processbaserade verk, som tar avstamp i bygget av Västlänken och den förändrade livsmiljö som kommer med den.

Verket är en del av ett uppdrag som åtta konstnärer från konstplattformen Skogen fick år 2019, om att göra konstnärliga undersökningar av olika aspekter av Västlänken under två år.

I verket Västlänken. Vä-hä-hästlänken. Elegi över ett ofullbordat projekt har konstnären Klas Trollius experimenterat med att blanda metoder och material, som text, musik, bild och upphittat material, och sedan kombinerat det i olika kollageliknande former.

Verket är inspirerat av litteratur, musik och konst från framförallt 1950- och 60-talet, som till exempel John Cage och Sonja Åkesson. De arbetade ofta med att kombinera fragment som bildar något nytt och oväntat. Cage lär ha arbetat utifrån idén om att vilka ljud som helst kan uppfattas som musik om de bara ordnas på ett visst sätt, medan Åkesson ofta blandade in textfragment som tycktes hämtade från nyhetstexter eller annonser i sin poesi.

Trollius har undersökt om dessa metoder kan vara relevanta att använda idag, för att på ett såväl personligt som konstnärligt och formmässigt plan bearbeta den typ av genomgripande förändringar i vardagen som ett stort stadsbyggnadsprojekt som Västlänken innebär.

Temporär placering i skivaffär

Delar av verket är temporärt placerade i skivaffären Discreet Music på Kyrkogatan i Göteborg. I en pärm som är placerad i affären finns både texter, bildmaterial och en del källmaterial, som till exempel kartor, rapporter och dikter som har inspirerat verket. Pärmen är också en blinkning till den byråkratiska dokumentation som byggprojekt likt Västlänken ofta för med sig.

På väggarna i skivaffären hänger en rad teckningar, där fragment ur rapporter och kartbilder blandas med lösryckta rader ur Trollius egna dikter. Teckningarna är gjorda på ljusbord och är kalkerade med tusch i olika lager, så att de ursprungliga texterna och bilderna blandas samman.

Teckningar som partitur

I verket ingår även ett ljudkollage. Det består av inlästa dikter tillsammans med improviserad musik. Musiken har skapats av Klas Trollius tillsammans med Cecilia Leandersson, där de med hjälp av röst, piano och klockspel har improviserat fram musik med inspiration av ljud från byggarbetsplatser. Till sin hjälp har de också använt teckningarna, som har fått fungera som ett slags visuella partitur.

Ljudkollaget går att lyssna på ovan.

Verket Västlänken. Vä-hä-hästlänken är en del av projektet ”Konst under byggtiden av Västlänken”, som syftar till att skapa konstnärliga värden för de som lever, vistas och verkar i staden under byggtiden av ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt någonsin. Projektet är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och trafikkontoret i Göteborgs Stad.